Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Obce na Vysočině mají stále zájem o provoz tříd s výjimkou počtu žáků. I přesto, že na ně musí doplácet

Malotřídka.
Na Vysočině funguje každoročně zhruba šedesátka základních škol nesplňujících průměrné počty žáků na třídu podle stávajících školních předpisů. Tyto školy v současné době navštěvuje 3393 žáků. Podle statistiky krajského úřadu je nejvíce základních škol „na výjimku“ na Třebíčsku, nejméně pak na Pelhřimovsku. „Počet takto fungujících škol se v regionu téměř ustálil. I přes vysoké náklady na jejich provoz se obce snaží je zachovávat, a tak nabídnout v obci nejen vzdělávání, ale pomoci i k udržení tradice nebo budování vztahů mladých lidí k obci,“ upozorňuje Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.
 

 
 

Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo 58 škol „na výjimku“ na Vysočině 3631 žáků, kteří se učili v 274 třídách. O rok dříve tento typ škol na Vysočině navštěvovalo 3941 dětí v 291 třídách na 63 základních školách.

 

Školní rok

Počet žáků ZŠ celkem

2008/2009

  43 340

2009/2010

41 878

2010/2011

41 145

2011/2012

40 978

Tab.1: Počet žáků základních škol v Kraji Vysočina

 

Vzdělávání v tomto režimu má pro malou obec a její obyvatele mnoho výhod, například v individuálním přístupu k žákům nebo jednodušší místní dostupnost. Rozhodnutí o provozování malotřídky je vždy na zřizovateli – v tomto případě obci a jejím zastupitelstvu. To může školu na výjimku povolit za předpokladu, že na sebe vezme břímě zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovanou normativem. „Současná legislativa neomezuje hranici nejnižšího počtu žáků pro povolení výjimky a teoreticky vzato, může tedy existovat za plnění podmínek i méně početná malotřídní škola s případným jediným žákem,“ doplnila Marie Kružíková.

Do skupiny základních škol, které nesplňují průměrné počty žáků na třídu patří ve většině případů malotřídky, ale stále častěji i plně organizované školy.


 

Školní rok

Jihlava

Havlíčkův Brod

Žďár nad Sázavou

Třebíč

Pelhřimov

Celkem

2008/2009

12

11

14

16

9

62

2009/2010

11

13

14

17

8

63

2010/2011

12

13

11

15

7

58

Tab. 2: přehled udělených výjimek z počtu žáků základním školám v Kraji Vysočina

 

Mezi dobře fungující nejmenší malotřídní školy na Vysočině patří například ZŠ a MŠ Věžnice, ZŠ a MŠ Kojetice nebo MŠ a ZŠ Dobrnice.

 

Více informací o pravidlech povolování výjimky na počet žáků ve třídě: http://www.csicr.cz/cz/85122-je-stanoven-pocet-deti-ve-tridach-v-jednotlivych-typech-skol

 

Více informací Libuše Kolčavová, odbor školství, mládeže a sportu, tel.:564 602 957, e-mail: kolcavova.l@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.11.2011 / 28.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze