Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

The Best 2011: Ocenění projektů Kraje Vysočina

PC
V letošním ročníku soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2011 – KPMG získal Kraj Vysočina v kategorii krajských projektů tři ceny. Na prvním místě v soutěži se umístil projekt „eDotace“, na třetím místě projekt „Váš názor“ a dále získal zvláštní ocenění v této kategorii projekt „eAmbulance“. Soutěž každoročně pořádá magazín Egovernment a společnost KPMG a jejím cílem je upozornit na zajímavé počiny a projekty, které přispívají k rozvoji elektronizace veřejné správy.
 

 
 

Projekt eDotace umožňuje získat jednotný a spolehlivý přehled o všech dotačních titulech a darech a to jak žadatelům o dotace, tak úředníkům, zastupitelům i veřejnosti. Jeho inovativnost spočívá také v přímém napojení na registr de minimis. Systém také umožňuje žadatelům o dotaci objednat si prostřednictvím abonentního systému informace o nových dotačních titulech i o stavu jejich žádostí. Více informací na http://extranet.kr-vysocina.cz/eDotace/. Kontaktními osobami odboru informatiky k tomuto projektu jsou Kamil Talavšek (mail: talavasek.k@kr-vysocina.cz) a Martina Rojková (mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz).

 

Projekt „Váš názor“ umožňuje občanům sledovat a vyjadřovat se k rozhodnutím, dokumentům či plánům místní samosprávy a to prostřednictvím řízené diskuse na webových stránkách města nebo obce. Služba „Váš názor“ byla inspirována finským modelem Valma. Technické a metodické řešení je však zcela původní a je výsledkem intenzivní spolupráce členů projektového týmu projektu eCitizen II, zástupců Kraje Vysočina, IT expertů zapojených obcí a jejich politických představitelů. V současné době probíhá pilotní ověření v několika městech v kraji Vysočina, od 1. ledna 2012 bude možné využívat tuto platformu podle zájmu i v dalších městech a obcích kraje. Více informací www.vas-nazor.cz a u kontaktních osob odboru informatiky Kamila Talavaška nebo Martiny Rojkové.

 

Podstatou projektu „eAmbulance“ je služba elektronického rezervačního systému. Tento projekt je realizován ve spolupráci Nemocnice Jihlava, Kraje Vysočina a Tchaj-wanské státní agentury III. Umožňuje občanům rezervovat si čas návštěvy ve vybraných ambulancích jihlavské nemocnice, postupně se uvažuje o jeho rozšíření do všech nemocnic v kraji. Více informací a registrace na www.eambulance.cz. Kontaktní osoba odboru informatiky Václav Jáchim (mail: jachim.v@kr-vysocina.cz).

 


 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.11.2011 / 23.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze