Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bioplynová stanice v Petrůvkách prochází zjišťovacím řízením

Bioplynová stanice v Petrůvkách prochází zjišťovacím řízením
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina provádí zjišťovací řízení na záměr „Odpadové centrum Petrůvky - bioplynová stanice“.Jedná se o komunální bioplynovou stanici, která bude sloužit k využívání biologicky rozložitelných odpadů. Zpracováním bioodpadů v technologii vzniká hlavní produkt zařízení - bioplyn, který se dále spaluje v kogeneračních jednotkách a tím je vyráběna elektrická a tepelná energie z obnovitelných zdrojů.
 

 
 

Zpracováván tedy bude komunální bioodpad separovaně sbíraný od občanů (BRKO) jak přímo v domácnostech, tak ve sběrných dvorech, a bioodpady z údržby zeleně z měst a obci (BRO). Takto využité odpady v množství až 15 tis. t ročně by jinak skončily bez užitku na skládce komunálních odpadů. Bioplynová stanice je zřizována v souladu se záměry územního plánování obce Petrůvky.

K oznámení, které se zabývá vlivem záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se lze písemně vyjádřit do 5. 12. 2011 na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. V elektronické podobě je textová část oznámení zveřejněna na webové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru VYS572.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.11.2011 / 16.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze