Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj má vlastní průzkum veřejného mínění na kriminalitu a prevenci kriminality

Kraj má vlastní průzkum veřejného mínění na kriminalitu a prevenci kriminality
Kraj Vysočina je obecně považován za bezpečný region. Myslí si to 70% dotazovaných občanů, kteří se letos v září a říjnu zúčastnili průzkumu veřejného mínění o názorech na kriminalitu a prevenci kriminality. Průzkum si nechal udělat Kraj Vysočina. "Důvodem je objektivní zhodnocení plnění zatím platné koncepce prevence kriminality z let 2009 až 2011. V následujících týdnech čeká bezpečnostní experty ověření naplnění koncepce a především výstupy materiálu využijeme jako důležitý podklad pro přípravu programu prevence kriminality na rok 2012 a dále," uvedl dnes na tiskové konferenci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Vzhledem k tomu, že průzkumy názorů občanů na kriminalitu a prevenci už neprovádí Institut pro kriminologii a prevenci tak, jak bylo zvykem v minulosti, zadal si Kraj Vysočina vlastní šetření u Empirického centra Vysočiny Vysoké školy polytechnické Jihlava. 

Zajímavá zjištění průzkumu:

 

- 70% dotazovaných považuje Kraj Vysočina za bezpečný, přibližně 15% dotázaných je opačného názoru

- nejbezpečněji se cítí občané okresu Pelhřimov, nejméně bezpečně se žije podle průzkumu občanům v okrese Třebíč

- největší obavy mají občané z vloupání do bytů, podvodů, krádeží vozidel, loupežných přepadení a okradení na ulici

- největší vliv na páchání trestné činnosti má podle dotazovaných s velkým náskokem drogová závislost, dále se na trestné činnosti velkou měrou podílí recidivisté, socio-kulturně znevýhodnění občané, alkoholici, ale také i cizinci a přistěhovalci

- více než 54% dotázaných (tedy každý druhý) má osobní zkušenost s trestným činem

- pozitivní je fakt, že 90% dotazovaných ví, kam se má obrátit v případě, že se on nebo někdo z blízkých stane obětí trestného činu

- přibližně 63% dotázaných má dostatek informací o možnostech ochrany svého majetku

- velice alarmující je zjištění, že zhruba 65% respondentů neví, jak se chránit proti napadení

- 52% tázaných neví, zda obec, ve které žijí organizuje nějaká opatření proti kriminalitě, nejmenší povědomí o aktivitách obce je na okrese Havlíčkův Brod, naopak nejvíce informací sdílí spoluobčané na Žďársku

(průzkumu se zúčastnilo 1050 respondentů)

 

"Současný neutěšený stav společnosti dostatečně popisuje fakt, že 46% dotázaných si myslí, že kriminalita v jejich okolí se v průběhu posledních pěti let zvýšila. Pouze každý dvacátý tázaný se domnívá, že kriminalita klesá. Výzkum nám potvrdil, že veřejnost podporuje přednáškovou činnost na školách, jako prevenci proti kriminalitě vítá také fungování dětských a mládežnických organizací a přivítala by více policistů v ulicích. Malou podporu pak mají snahy o zřízení občanských hlídek a domobrany," doplnil hejtman Kraje Jiří Běhounek.

 

S výsledky průzkumu veřejného mínění budou v následujících dnech seznámeni starostové obcí, manageři prevence kriminality a data bude sdílet i krajské ředitelství Policie ČR.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 15.11.2011 / 15.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze