Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj plánuje sledovat kvalitu ovzduší v celém regionu

Kraj plánuje sledovat kvalitu ovzduší v celém regionu
Kraj Vysočina dnes udělal první krok k zavedení Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina, který má být základem vytvoření a provozování informačního systému o kvalitě ovzduší v celém regionu, a to nad rámec státního monitoringu. "Systém, který bude plně financovat kraj, by měl už od poloviny příštího roku poskytovat veřejnosti aktuální informace o stavu ovzduší v 24 vybraných lokalitách na území celého regionu," informoval Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí. Kraj chce přes tento systém získat data o plošném znečištění ovzduší s ohledem na dopad průmyslového znečištění, vliv dopravy a lokálních topenišť. Aktuální informace o stavu ovzduší i archiv naměřených hodnot budou zveřejňovány na veřejné přístupných webových stránkách. Pokud bude ze strany obcí zájem, mohou být data o aktuálních naměřených koncentracích škodlivin přenášena na světelný informační panel.
 

 
 

Veřejná zakázka na služby měření systému kvality ovzduší v regionu navazuje na ukončenou studii "Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik". "Tato odborná studie prokázala významný vliv lokálních topenišť a dopravy na kvalitu ovzduší, ale mapovala pouze ovzduší v Jihlavě a okolí. Nově by systém zajistil informace o stavu ovzduší v celém Kraji Vysočina," upřesnil cíl šetření Zdeněk Ryšavý. Výsledky měření budou vztaženy k potenciálním dopadům a vlivům na jednotlivé cílové skupiny obyvatelstva včetně stanovení zdravotních rizik, preventivních opatření a návrhu konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

 

Samotné měření by mělo být realizováno od poloviny roku 2012 do poloviny roku 2017. Ve 24 vybraných lokalitách se bude osm týdnů rovnoměrně rozvržených v roce měřit hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek, jako např. prašné částice PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, SO2, VOC, PAU a v Jihlavě navíc aldehydy, dioxiny. Některé látky se budou zaznamenávat kontinuálně, některé metodou vzorkování. "Výsledky měření včetně jejich vyhodnocení budou sloužit jako podklad pro územní plánování a rozhodování o zdrojích, pro požadavky na budování silničních obchvatů, pro řešení stížností občanů apod. Pokud z hodnocení výsledků vyplyne požadavek na stanovení opatření vedoucích ke zlepšení či udržení kvality ovzduší v Kraji Vysočina, budou tyto opatření zapracovány do Programu ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina," doplňuje Rostislav Habán, garant projektu.

 

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina uhradí v celém rozsahu Kraj Vysočina. Celkem půjde o částku jednotek milionů korun po dobu celého projektu. Konkrétní částka bude známa po uzavření veřejné zakázky.

 

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 15.11.2011 / 15.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze