Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hejtman Běhounek diskutoval o sociálním vývoji na mezinárodní scéně v Rakousku

Hejtman Běhounek diskutoval o sociálním vývoji na mezinárodní scéně v Rakousku
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se společně s Petrem Krčálem, radním pro oblast sociálních věcí zúčastnili 10. listopadu 2011 v rakouském St. Pöltenu mezinárodní konference na téma „Sociální obnova venkova“. V sále Zemského sněmu Dolního Rakouska řešily problematiku více jak tři stovky hostů. Vedle čelních zástupců regionálních vlád Kraje Vysočina, Dolního Rakouska, spolkové země Sasko a Opolského vojvodství se zde sešli také starostové obcí, vědečtí pracovníci, zástupci neziskových organizací, studenti a zájemci z řad veřejnosti. Diskutovaným tématem se staly problémy obcí spojené s demografickým vývojem, odliv obyvatelstva z venkova, snižování porodnosti a stárnutí populace.
 

 
 

Setkání zahájil zemský hejtman Dolního Rakouska dr. Erwin Pröll, který nastínil problémy na současném venkově a cesty k jejich řešení ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Země se již o konkrétní řešení pokusila a má s nimi bohaté zkušenosti, které v odpolední části konference rozvedla Barbara Schwarz, radní pro oblast sociálních věcí Dolního Rakouska. Ministerský předseda Stanislaw Tillich, předseda vlády spolkové země Sasko, partnerského regionu Dolního Rakouska, zdůraznil zesílení odpovědnosti regionů a uvedl aktuální snahy o zefektivnění procesů ve veřejné správě formou slučování agend ve větších územních celcích.

 

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina ve svém příspěvku poukázal na dlouhodobou spolupráci s Dolním Rakouskem, popsal situaci v Kraji Vysočina s ohledem na zabezpečení sociálních služeb. Radní Petr Krčál prezentoval ukázku dobré praxe na příkladu Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí. Zajímavý příspěvek přednesla univerzitní profesorka Gerlind Weber z Univerzity přírodních zdrojů ve Vídni, která se zabývá změnou sociálních struktur na venkově v důsledku probíhajících  demografických změn s praktickým příkladem obce Bergnaugemeinde, kde se počet obyvatel od r. 1961 snížil na polovinu.  

 

Uvedená témata a problémy je důležité chápat jako výzvy a šance pro další pozitivní vývoj např. ve formě vytvoření nových povolání, nových typů soužití a nových rolí žen a mužů. Informace mohou být zdrojem nových projektů, které tyto poznatky zužitkují. Všechny příspěvky provázela společná myšlenka posílení mezigeneračního dialogu, vlastní iniciativy jednotlivce, nové formy zapojování dobrovolníků a nutné spolupráce na úrovni obcí.

 

Akce byla realizovaná z projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem "Gemeinde 21" v Dolním Rakousku (MA-G 21) v rámci Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

 

 

Hejtman Běhounek diskutoval o sociálním vývoji na mezinárodní scéně v Rakousku

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 14.11.2011 / 14.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze