Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj zmodernizoval s pomocí evropských peněz další komunikace

Kraj zmodernizoval s pomocí evropských peněz další komunikace
Ve druhé polovině roku 2011 byly v Kraji Vysočina dokončeny tři projekty modernizací krajských silnic druhých a třetích tříd, které byly podpořeny z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV). Díky třem projektům se na Vysočině investovalo do silniční sítě 386 miliónů korun.
 

 
 

Na konci října 2011 se uskutečnila kolaudace u projektu III/03810 Hesov – mosty ev. č. 03810 – 006, 007, 008, v rámci kterého byl řešen havarijní stav třech mostních objektů v úseku komunikace III/03810 u obce Hesov na trase mezi Havlíčkovým Brodem a Přibyslaví. Dva ze tří mostů byly zdemolovány a postaveny zcela nové, třetí prošel zásadní rekonstrukcí. Celkové výdaje rekonstrukce činí téměř 54 miliónů korun.

 

Dokončeny byly stavební práce také u dvouletého projektu II/347 Světlá n. S. – D1, 1. stavba, jehož předmětem byla modernizace komunikace II/347 mezi obcemi Dolní Město a Kejžlice v délce pěti kilometrů a nevyhovující stavební stav dvou mostních objektů. Silnice II/347 je zahrnuta do strategie Páteřní silniční síť Kraje Vysočina a stav komunikace v uvedeném úseku byl vzhledem k dopravnímu významu a intenzitám dopravy neuspokojivý. Celkové výdaje rekonstrukce činí 194,5 miliónů korun.

 

Dotace ROP JV a příspěvek státního rozpočtu pokryje u obou projektů 92,5 % způsobilých výdajů projektu. Zbývající část výdajů financuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

Neméně důležitou modernizací prošla také komunikace II/411. V rámci projektu II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje byly provedeny stavební práce v úseku od Moravských Budějovic po hranicikraje za obcí Dešov v délce téměř  jedenácti kilometrů. Cílem rekonstrukce bylo zvýšení únosnosti a odstranění deformací vozovky vedoucí ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Krajská silnice je spojnicí Moravských Budějovic a obcí na trase s komunikací I/38. V létě je hojně využívaná turisty, kteří směřují k Vranovské přehradě. Celkové výdaje modernizace činí 137,8 miliónů korun. Dotace ROP JV činí 85 % způsobilých výdajů projektu, 15 % financuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

Loga EU

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 10.11.2011 / 10.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze