Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky výběrového procesu 1. kolové výzvy v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání (datum vyhlášení výzvy: 20. 4. 2011, datum ukončení výzvy: 10. 6. 2011)

Do 1. kolové výzvy v prioritní ose 1, která byla vyhlášena dne 20. dubna 2011 bylo předloženo 70 žádostí o finanční podporu o celkovém finančním objemu 212 319 765,98 Kč.

V rámci hodnocení přijatelnosti bylo vyřazeno 6 žádostí o celkovém finančním objemu 20 869,82 Kč.

Ve věcném hodnocení bylo vyřazeno 23 žádostí o celkovém finančním objemu 74 304 514,99 Kč.

Výběrová komise nedoporučila k financování 5 grantových projektů, 3 projekty byly zařazeny do zásobníku projektů, 33 projektů o celkovém finančním objemu 92 229 963,07 Kč bylo schváleno k realizaci.

Projekty, které byly výběrovou komisí doporučeny a nedoporučeny ke schválení odsouhlasilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 8. 11. 2011.
 

 
 

Úspěšní překladatelé grantových projektů budou vyzváni jednotlivými pracovníky KRU k součinnosti k přípravě smlouvy o realizaci grantového projektu. Neuspěšným žadatelům bude zasláno vyrozumění do konce listopadu 2011. Projekty, které byly schváleny k realiaci, ale jsou zařazeny v zásobníků projektů, mohou být realizovány, pouze v případě, pokud by uchazeč, jehož projekt byl bodově lépe ohodnocen, od realizace daného projektu odstoupil.

 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 10.11.2011 / 10.11.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze