Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prostor pro veřejnost: Nové vedení 400 kV V413 přes část území Kraje Vysočina

Veřejné projednání EIA k novému vedení 400 kV procházejícímu přes západní část území kraje Vysočina
Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo informaci o posudku EIA, který hodnotí vliv na životní prostředí a veřejné zdraví záměru „Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka“ (tzv. EIA). Nové vedení je navrženo na území kraje Vysočina přes katastrální území Habry, Tis u Habrů, Kněž, Kámen, Skuhrov u Havl. Brodu, Olešná, Dolní Krupá, Knyk, Havlíčkův Brod, Zbožice, Termesivy, Suchá u Havl. Brodu a Mírovka. Účelem je posílit přenosovou soustavu České republiky pro plánovanou výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně Temelín.
 

 
 

Posuzování tohoto záměru bylo Ministerstvem životního prostředí zahájeno v listopadu 2010. Od té doby měla veřejnost možnost vyjádřit se k oznámení a dokumentaci záměru. Nyní je zveřejněn posudek záměru. Autor v něm posoudil úplnost dokumentace, správnost údajů uvedených v dokumentaci, hodnocení významných vlivů záměru, vypořádání všech obdržených vyjádření atd. Závěrem navrhl stanovisko.

 

Veřejnost se může k posudku EIA písemně vyjádřit do 30.listopadu 2011. Písemné vyjádření je nutno adresovat na Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, PRAHA 10 - Vršovice, PSČ 100 10.

 

V elektronické podobě je posudek zveřejněn na webové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru MZP 316, v tištěné podobě je k nahlédnutí na obecních úřadech dotčených obcích a Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

  • Lenka Vávrová, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 511
    e-mail: vavrova.l@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2011 / 9.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze