Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář: Komunální odpady v praxi

Seminář: Komunální odpady v praxi
Kraj Vysočina, společnost EKO-KOM, a.s. a společnost ESKO – T s.r.o., pořádají v Hrotovicích ve dnech 3. – 4. listopadu seminář o integrovaném systému nakládání s odpady pro zástupce všech obcí, pracovníky odpadového hospodářství a svozové firmy zabývající se nakládáním s komunálními odpady v kraji.
 

 
 

Kraj Vysočina spolu s obcemi spolupracuje na přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). „Protože se jedná o citlivou problematiku, která se dotýká prakticky každého občana Kraje Vysočina, chceme postupovat během celé doby přípravy ISNOV zcela otevřeně, průběžně informovat o všech krocích a vést diskusi s veřejností i odborníky“, komentuje zaměření semináře Zdeněk Ryšavý, radní kraje pro životní prostředí.

 

Program zahrnuje informace o významu ISNOV a jeho jednotlivých částech – o předcházení a snižování množství komunálního odpadu, o materiálovém využívání vytříděných složek, o energetickém využívání zbytkového odpadu, problematice biologicky rozložitelných odpadů a závěrech ze zpracovávané dokumentace s návrhy možných řešení ISNOV. Nebudou chybět ani novinky z legislativy odpadového hospodářství a informace o projektech kraje s provozovateli systémů zpětného odběru společnostmi EKO-KOM, a.s., ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 2.11.2011 / 2.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze