Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina hostil konferenci MA-G 21

Kraj Vysočina hostil konferenci MA-G 21
V pátek 14. října se v Kraje Vysočina konala konference k aktivitám z projektu MA-G 21 (Spolupráce místní Agendy 21 v kraji Vysočina a Gemeinde 21 v Dolním Rakousku), která byla zaměřena na podnikatelský sektor.
 

 
 

Konferenci, na kterou byli pozváni jak zástupci podniků, tak neziskového sektoru, zahájili svými příspěvky radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský a zástupce ředitele Krajské hospodářské komory Miloslav Ileček. Tématicky byla konference rozdělena do tří částí.

 

V první části věnované společenské odpovědnosti firem byly představeny příklady dobré praxe spolupráce podnikatelského a neziskového sektoru. Se svými zkušenostmi vystoupil ředitel Okresní hospodářské komory v Hodoníně Michal Švagerka a ředitelka Jihomoravské komunitní nadace v Břeclavi. Oba příspěvky spojovala snaha hledat podporu ve vnitřních zdrojích mimo oficiální dotační tituly ČR a EU. „Myšlenka komunitních nadací začala svoji dráhu v USA ve 20. letech minulého století, kde se podařilo vyhlásit poprvé otevřené grantové kolo, které bylo určeno na podporu aktivit, které v této oblasti byly nejvíce potřeba,“ řekla ředitelka nadace Zlatuše Maděřičová. Další příklady z oblastí spolupráce NNO a podnikatelů v cestovním ruchu doplnil místostarosta města Chrudim Roman Málek. Téma zapojení NNO spolu s podnikateským a veřejným sektorem při rozvoji venkova prezentoval ve své přednášce Milan Svoboda manažer MAS Jemnicko. Místní akční skupiny jsou organizace, které sdružují tyto subjekty na určitém venkovském území, pro které sestavují strategii a snaží se o její plnění.

 

Ve druhé části proběhla panelová diskuse na téma „Zkušenosti s podnikáním v zahraničí“. O své zkušenosti se přišli podělit zástupci Zakarpatské agentury pro rozvoj a inovace, kteří představili Zakarpatí jako oblast vhodnou pro podnikání, především díky dopravní poloze, investičním pobídkám a levné pracovní síle. Pracovnice Krajské hospodářské komory pro Česko-Rakouskou spolupráci Klára Houserová informovala o možnostech podnikání v Rakousku, které přišly díky otevření trhu práce letos v květnu. Vystoupili zde také zástupci dvou firem, které s podnikáním v zahraničí mají bohaté zkušenosti. Pivovar Jihlava, zastoupený výrobním ředitelem Jaromírem Kalinou, exportuje nejen na Ukrajinu, ale i do několika dalších zemí. V případě Ukrajiny je největším problémem nízká koupěschopnost místního obyvatelstva. Obchodní ředitel firmy Ekoplast Telč, s.r.o. obohatil diskusi svými zkušenostmi s podnikáním v Rakousku. Zkušenosti se zahraničím doprovodil svými postřehy z návštěv těchto destinací i radní pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský: „I když nabídka jít podnikat do Rakouska zní lákavě, ve skutečnosti je nutné počítat s velkou administrativní zátěží, kterou to s sebou přinese. Na rozdíl od toho je Ukrajina zemí, kde jsou problémy v teprve se budující infrastruktuře a službách.“

 

Závěr konference byl věnován informacím o možných zdrojích podpory. Olga Wiesnerová z odboru regionálního rozvoje informovala o dotačním programu kraje Podpora podnikatelů a Hana Medřická, ředitelka regionální kanceláře CzechInvestu, popsala jak servisní činnost agentury, tak zdroje podpory podnikání z Operačního programu Podnikání a Inovace.

 

 

 

Kraj Vysočina hostil konferenci MA-G 21

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 18.10.2011 / 18.10.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze