Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj mimořádně pomůže udržet další sociální služby. Uvolňuje miliony z vlastních zdrojů

Kraj mimořádně pomůže udržet další sociální služby. Uvolňuje miliony z vlastních zdrojů
Patnáctka poskytovatelů sociálních služeb na Vysočině se dva měsíce před koncem roku dostala do červených čísel a hrozí, že budou muset omezit rozsah služeb, propustit spolupracovníky, v nejhorších případech je ohrožena existence služby samé. "Meziroční pokles objemu dotací ze státního rozpočtu v našem regionu pro rok 2011 je oproti roku 2010 24 milionů korun a oproti roku 2009 v částce 29 milionů korun. Peníze chybí a v současné době je nejvíce ohrožena oblast prorodinné politiky, protidrogové prevence a také narůstá počet klientů s žádostí o pomoc v oblasti zadlužení, kterým by citelně chybělo sociální poradenství," uvádí radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál s tím, že stárnoucí populace stále častěji vyhledává i pečovatelskou službu, které v některých oblastech Vysočiny hrozí finanční krach. Tomu má předejít další dotace z rozpočtu kraje ve výši 3,657 milionu korun.
 

 
 

Na zajištění sociálních služeb počítal Kraj Vysočina v letošním rozpočtu s částkou téměř 75 milionů korun, od začátku roku se tato částko o více než 10 milionů korun zvedla. V tuto chvíli se potřebný objem finanční prostředků zvedá o další více než tři miliony korun, tak aby mohly být rozšířeny žádané kapacity např. v pečovatelské službě, která umožňuje seniorům setrvat v přirozeném prostředí nebo poradenství pro řešení situace lidí zadlužených vlivem krize, v neposlední řadě se jedná o finanční zajištění nové služby, jejíž vznik je krajem podporován. "Příkladem je Centrum sociálních služeb LADA Lukavec, kterému pomohla ke vzniku dotace ROP, ale pokud chce do konce roku udržet v nabídce tolik poptávané odlehčovací služby, musíme s provozem pomoci. Stejně je na tom i Občanské sdružení Benediktus, které do své nabídky nově během roku zahrnulo službu sociálních terapeutických dílen, a už si bohužel nemohlo sáhnout na dotace MPSV," uvádí Petr Krčál dva konkrétní případy.

 

Financování sociálních služeb v Kraji Vysočina (v mil. Kč)

Dotace/Rok

2010

2011

Kraj Vysočina

85,2

85,1 (k 1. 9. 2011)

MPSV

354

329

Evropské fondy

67,2

60,6 (čerpání k 10. 10. 2011)

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

 

Sociální služby jsou závislé na získávání finančních prostředků zejména z dotačního řízení MPSV a dále z prostředků kraje, případně z rozpočtu obcí.  „V současné době chybí v sociální sféře v Kraji Vysočina minimálně 25 milionů korun. Jejich výpadek stále ohrožuje udržitelnost již fungujícího systému poskytování služeb a zachování personálního zabezpečení s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám,“ upozorňuje Petr Krčál.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 18.10.2011 / 18.10.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze