Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina a Agrární komora ČR mají Memorandum o spolupráci

Brambory
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba dnes na Bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě slavnostně podepsali Memorandum o spolupráci. Dokument má podobu dohody, která definuje důležitost zemědělství pro region a zároveň potvrzuje nutnost toto odvětví národního hospodářství podporovat nejen v rámci regionu. Informace o novém memorandu vč. doporučení k obdobné dohodě i v jiných krajích dnes JIří Běhounek a Jan Veleba směřovali také na nového ministra zemědělství Petra Bendla, který se účastnil zahájení Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě.
 

 
 

TEXT MEMORANDA

 

Kraj Vysočina:  

-          je regionem, ve kterém zemědělství zaujímá významnou hospodářskou roli. Vyznačuje se intenzívním chovem skotu, silným obilnářstvím, produkcí ozimé řepky a především největší koncentrací ploch a výrobou brambor v České republice,

-          je v návaznosti na intenzívní živočišnou výrobu významným výrobcem zelené energie – elektřiny z bioplynových stanic,

-          je regionem s rozvinutým potravinářským průmyslem s rozličnou škálou krajových specialit. Agrární resort je významným zaměstnavatelem, práci v něm nachází téměř 20% práceschopného obyvatelstva,

-          je také významným zdrojem pitné vody ze svých vodárenských nádrží  (Švihov na Želivce, Vír na Svratce).

 

Agrární komora České republiky:

-          je nejvýznamnější nevládní agrární organizací reprezentující a podporující všechny uvedené činnosti a aktivity, které zabezpečují zemědělci a které s jejich hospodářskou činností souvisí a ovlivňují ji.

 

 

Kraj Vysočina a Agrární komora České republiky  u vědomí shora uvedených skutečností tímto deklarují vůli k vzájemné úzké spolupráci směřující zejména k:

 

-          udržení stávajícího rozměru zemědělství v kraji a zaměstnanosti s důrazem na tradiční chov skotu a produkci brambor,

-          zabezpečení rozumné míry udržitelného zemědělství ve vztahu k ochraně přírody a zejména hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů,

-          prosazení rozumných půdoochranných technologií, které umožní pokračování produkčního zemědělství,

-          zapojení další biomasy a odpadů živočišných produktů k výrobě zelené energie, realizované především výstavbou bioplynových stanic,

-          prosazování snižování byrokracie a administrativní zátěže zemědělců,

-          úsilí o společný postup při vyjednávání podmínek pro české zemědělce v rámci  Evropské unie i České republiky – jednání s vládou ČR, státní administrativou a zákonodárnými sbory

-          účinné podpoře spotřeby domácí české produkce potravin, jako nejjednoduššího způsobu podpory českého zemědělství.

Obě strany jsou si vědomy strategické důležitosti půdy, vody, potravin a přírody pro náš život a život dalších generací.

 

O uzavření tohoto Memoranda rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 4.10.2011 usnesením č. 1564/32/2011/RK.

 

 

Bramborářské dny 2011, Memorandum o spolupráci

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.10.2011 / 14.10.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze