Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská dotace na obnovu památek bude mít nová pravidla

Vysočina - historizující slohy a secese
Půl milionu korun na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina už v budoucnu nebude Kraj Vysočina rozdělovat prostřednictvím grantového programu z Fondu Vysočiny. Nově by mohlo jít o systémovou dotaci rozdělovanou přímo z krajského rozpočtu. "Během tří let fondové praxe jsme došli k tomu, že poskytování dotací na obnovu kulturních památek je vhodnější nahradit systémovým příspěvkem krytým přímo rozpočtem kraje. Tento způsob podpory se tak zařadí mezi stabilní pilíře podpory směrem k zachování a ochraně kulturního dědictví regionu," uvedl krajský radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Škaryd.
 

 
 

Nové Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předporojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina vystřídají každoročně vyhlašovaný grantový program Diagnóza památek. "Přes tento grant se kraji podařilo během tří let podpořit 99 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 2,2 milionu korun s tím, že každoročně poptávka převyšovala nabídku," upozorňuje Jaroslava Panáčková. Žadatelé - majitelé movitých i nemovitých památek budou moci žádat stejně jako v minulosti maximálně do výše 50% nákladů na zpracování předprojektové dokumentace, a to maximálně do výše 25 tisíc korun, oproti grantu, jehož vyhlášení bylo vždy nejasné, má systémová dotace díky zasazení přímo do rozpočtu kraje stabilnější "existenční" pozici.

 

Díky dosavadním dotacím kraje mohla být kompletně zpracován stavebně historický průzkum bývalé fary v Branišově u obce Ústí. Díky kvalitní dokumentaci už tři roky úspěšně majitelé opravují jak faru, tak hospodářské stavení.  Krajský grant pomohl také odstartovat opravy kostela sv. Josefa v Mirošově u Jihlavy. Obec zpracovala za pomoci kraje nezbytné průzkumy a třetím rokem se jí daří postupovat v opravách.

 

Podpora Kraje Vysočina pro obnovu památek nekončí příspěvkem na předprojektovou dokumentaci, která zahrnuje například statické posudky, restaurátorské, stavebně historickénnebo mykologické průzkumy, ale  pokračuje dalším typem systémové dotace určené už přímo na stavební práce. Na ty kraj přispívá od roku 2004, pokaždé částkou mezi 13 - 17 miliony korun.

 

Zásady pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace musí ještě v listopadu schválit krajské zastupitelstvo.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.9.2011 / 27.9.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze