Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Mladí zdravotníci na zkušené na Slovensku

Mladí záchranáři
Kraj podpořil pětičlenné družstvo ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod při jeho účasti na vědomostně-sportovní soutěži v partnerském Nitranském samosprávném kraji s názvem „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár 2011“. I přes ztížené podmínky cizího prostředí se dokázali vysočinští velice dobře zorientovat a dokázali, že jsou rovnocennými soupeři. Přivezli čestné sedmé místo.
 

 
 

Ve dnech 22. a 23. září 2011 se studenti zdravotnického lycea havlíčkobrodské zdravotnické školy Aneta Bartoňová, Denisa Berková, Júlia Hudecová, Vít Žaloudek a Martin Fuit zúčastnili slovenské soutěže pořádané partnerským Nitranským krajem „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár“ v oblasti Duchonka u Topolčan. Kraj Vysočina  reprezentovalo pětičlenné družstvo. Studenti zde museli prokázat mnohé znalosti a dovednosti, které na našich školách nejsou již tak obvyklé, přesto se umístili na velmi pěkném sedmém místě.

 

Soutěž byla určena pro studenty středních škol a měla sportovně vědomostní charakter. Trať dlouhá tři kilometry, časově měřená, obsahovala následující úkoly – praktická zkouška ze střelby ze vzduchovky, hodu granátem, ručkování po laně, první pomoci, použití plynových masek, topografie, teoretické zkoušky z BOZP, ochrany před požárem, civilní ochrany, dopravy, státu a práva SR, ekonomiky, styku s veřejností, sociálních služeb, sportu, historie a geografie, prevence drogových závislostí. Soutěž se nesla v duchu Kalokagatie, která byla ve starém Řecku ideálem harmonicky, duševně, ale především mravně kultivované osobnosti. Kalokagatia byla a je chápána jako ideál starořecké výchovy – soulad venkovního a vnitřního, těla a ducha. Mladý záchranář svým konáním využívá získané teoretické zkušenosti v praxi při poskytování pomoci a ochrany jiným v nouzi. Je tak schopný vyřešit teoretické a praktické poznatky na zvládnutí krizových situací, které mohou nastat vlivem mimořádných událostí a které ohrožují život člověka.

Letos se uskutečnil již pátý ročník soutěže.

 

  • Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    mail: tisk@kr-vysocina.cz
 

Mladí záchranáři

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.9.2011 / 27.9.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze