Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mladí zdravotníci na zkušené na Slovensku

Mladí záchranáři
Kraj podpořil pětičlenné družstvo ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod při jeho účasti na vědomostně-sportovní soutěži v partnerském Nitranském samosprávném kraji s názvem „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár 2011“. I přes ztížené podmínky cizího prostředí se dokázali vysočinští velice dobře zorientovat a dokázali, že jsou rovnocennými soupeři. Přivezli čestné sedmé místo.
 

 
 

Ve dnech 22. a 23. září 2011 se studenti zdravotnického lycea havlíčkobrodské zdravotnické školy Aneta Bartoňová, Denisa Berková, Júlia Hudecová, Vít Žaloudek a Martin Fuit zúčastnili slovenské soutěže pořádané partnerským Nitranským krajem „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár“ v oblasti Duchonka u Topolčan. Kraj Vysočina  reprezentovalo pětičlenné družstvo. Studenti zde museli prokázat mnohé znalosti a dovednosti, které na našich školách nejsou již tak obvyklé, přesto se umístili na velmi pěkném sedmém místě.

 

Soutěž byla určena pro studenty středních škol a měla sportovně vědomostní charakter. Trať dlouhá tři kilometry, časově měřená, obsahovala následující úkoly – praktická zkouška ze střelby ze vzduchovky, hodu granátem, ručkování po laně, první pomoci, použití plynových masek, topografie, teoretické zkoušky z BOZP, ochrany před požárem, civilní ochrany, dopravy, státu a práva SR, ekonomiky, styku s veřejností, sociálních služeb, sportu, historie a geografie, prevence drogových závislostí. Soutěž se nesla v duchu Kalokagatie, která byla ve starém Řecku ideálem harmonicky, duševně, ale především mravně kultivované osobnosti. Kalokagatia byla a je chápána jako ideál starořecké výchovy – soulad venkovního a vnitřního, těla a ducha. Mladý záchranář svým konáním využívá získané teoretické zkušenosti v praxi při poskytování pomoci a ochrany jiným v nouzi. Je tak schopný vyřešit teoretické a praktické poznatky na zvládnutí krizových situací, které mohou nastat vlivem mimořádných událostí a které ohrožují život člověka.

Letos se uskutečnil již pátý ročník soutěže.

 

  • Pavel Dvořák, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    mail: tisk@kr-vysocina.cz
 

Mladí záchranáři

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.9.2011 / 27.9.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze