Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek zahájí nový školní rok 2011/2012 v Košeticích

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek zahájí nový školní rok 2011/2012 v Košeticích
Do školních lavic usedne v novém školním roce na Vysočině 41 301 žáků základních škol a 24 026 studentů středních škol. Do prvních tříd základních škol zasedne už ve čtvrtek 5 078 prvňáčků a do prvních ročníků středních škol nastoupí na Vysočině 4897 studentů. Patnáct prvňáčků z Košetic přivítá v lavicích v první školní den hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Z novinek, které čekají školství v regionu, vybíráme vznik Praktické školy při krajské speciální Základní škole v Moravských Budějovicích. „Jejím úkolem bude zajišťování střední formy vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,“ upřesnila krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková. Počet středních škol, které nabízí denní středoškolské studium, zůstal beze změny. Nově se otevírají obory tesař (Nové Město na Moravě) a předškolní a mimoškolní pedagogika (Jihlava) výměnou za jiný obor. Ve Světlé nad Sázavou dochází k přesunu oborů sociální péče a podnikání z České zemědělské akademie na Uměleckořemeslnou akademii. Nabídku dálkového studia v pedagogice a sociální činnosti rozšíří střední škola v Obratani.

 

Výjimečnými obory zůstávají hodinář, fotograf  na Střední škole obchodu a služeb Jihlava, železničář  na Střední odborné škole Nové Město na Moravě. Druhým rokem pokračuje maturitní obor se zaměřením řízení sportu na Střední škole obchodu a služeb Jihlava. „Jedná se o ekonomický obor s posílenými hodinami tělesné výchovy. Škola současně vytváří rozvrhové podmínky pro tréninky zajišťované sportovními kluby. Jedná se o zajímavou alternativu sportovním gymnáziím,“ dodává Marie Kružíková. Zcela ojedinělé je svou orientací a vznikem oborové zaměření energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. Obor vznikl a je realizován v rámci společného projektu kraje Vysočina, ČEZ a.s. a SPŠ Třebíč. „V minulých dvou letech existence měl největší převis zájmu v kraji,“ řekl Kamil Ubr z krajského odboru školství, mládeže a sportu. Za výjimečné lze rovněž považovat seskupení uměleckořemeslných oborů na Střední škole uměleckoprůmyslové ve Světlé nad Sázavou - jednotlivé obory jsou sice nabízeny i na jiných školách v republice, ale na této škole se setkávají různá řemesla - sklo, kámen, keramika, kováři, designéři.

 

Naopak přetrvává nízký zájem o textilní učební obory (krejčí, šička) a obory řezník a sklář. Na některých školách také klesá zájem o obor automechanik, u něhož v posledních letech vzrůstal počet absolventů evidovaných na úřadu práce. „Pokles počtu deváťáků se však projevuje i poklesem zájmu o většinu studijních oborů, včetně obchodních akademií a gymnázií v menších městech. Volná místa jsou v zemědělských oborech a po recesi se ještě neobnovil tradiční zájem o strojírenství,“ dodává Kamil Ubr. Počet míst na středních školách v Kraji Vysočina se přitom nesnižoval a školy nabídly cca 6300 míst.

 

Pokračuje podpora vytipovaných učebních oborů formou motivačních stipendií. Již v prvním roce pomohla tato podpora zmírnit pokles zájmu o učební obory a z odezvy ze škol se rovněž začíná projevovat pozitivní vliv na docházku učňů do školy a přípravu na výuku. V tomto školním roce bude pokračovat modernizace technických středních škol. Po CNC výukových pracovištích a Učebnách mechatroniky bude letos podpořeno pořízení soudobých přístrojů pro moderní měření ve strojírenství.

 

Stejně jako v loňském roce bude základní vzdělávání v regionu zajišťováno i 15 malotřídkami.

 

 

Prázdniny v Kraji Vysočina ve školním roce 2011/2012:

 

Podzimní        26. – 27. října 2011

Vánoční          23. prosince 2011 – 2. ledna 2012

Pololetní         3. února 2011

Jarní               27.února  – 4. března 2012

Velikonoční     5. a 6. dubna 2012

Hlavní/velké    30. června – 2. září 2012

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 30.8.2011 / 30.8.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze