Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vyhlídky zemědělství na Vysočině

Živočišná výroba Pelhřimovsko
V pátek 19. srpna 2011 se v Hořepníku setkal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek v doprovodu radního pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství Josefa Matějka se zástupci letos nově založené Agrární komory Pelhřimov. Kromě zemědělců z Pelhřimovska pozvání na společné setkání přijal i prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Hlavním tématem diskuse byla reforma společné zemědělské politiky, průběh vyjednávání v oblasti ochranného pásma v povodí Želivky, zně na okrese Pelhřimov a v neposlední řadě i další vývoj situace v oblasti bioplynových stanic.
 

 
 

Na Vysočině vyrábí proud více než 20 bioplynových stanic. „Bioplynové stanice jsou jednou z cest, jak pomoci zemědělcům na Vysočině. Platby za do sítě dodávanou elektřinu tvoří pro zemědělce stabilní zdroj příjmů, který vyrovnává kolísání cen u produktů hlavní zemědělské činnosti,“ konstatoval Jiří Běhounek.

 

„Nejvhodnějším palivem pro tento typ elektráren je kukuřice, kterou na Vysočině spotřebovává skot. Z důvodu půdoochranných opatření je však prostor pro kukuřici omezen,“ upozornil Josef Matějek. “Existují však ale i možnosti ve využití žita jako tradiční obilniny Vysočiny nebo travních porostů.  Současně je třeba neopomínat i využití odpadního tepla produkovaného touto výrobou elektrické energie,“ dodal.

 

Během odpoledního programu přítomní shlédli baličku brambor v Salačově Lhotě, živočišnou výrobu v areálu Agrodam Hořepník i Výrobně obchodního družstva Jetřichovec a provoz vůbec první bioplynové stanice na Vysočině.

 

 

Setkání s Agrární komorou Pelhřimov

Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 23.8.2011 / 23.8.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze