Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Schválení a zahájení projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60 let EU“ (KID CZ-A)

Schválení a zahájení projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60 let EU“ (KID CZ-A)
Na konci května 2011 obdržel spolek Europa Brücke Raabs potěšující, oficiální zprávu, že projekt s názvem „Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU“ (KID CZ-A), podaný v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007 – 2013, byl schválen. Společně s vedoucím partnerem budou na projektu spolupracovat tito projektoví partneři: Kraj Vysočina, Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek, Jihočeská univerzita České Budějovice a Historický ústav Akademie věd ČR.
 

 
 

Prvotní podněty pro zahájení práce na projektu KID CZ-A sahají zpět k Dolnorakouské zemské výstavě 2009. Při společných přípravách a zejména během její velmi úspěšné realizace českými a rakouskými subjekty vyjádřily obě strany zájem úzce spolupracovat a vyvíjet další společné projekty i v budoucnosti.

 

Kromě výše uvedených projektových partnerů se podařilo získat celou řadu strategických partnerů, např.  Akademie Waldviertel, Dolnorakouská zemská školní rada, Dolnorakouská zemská akademie, Univerzita v Linci, Technická univerzita Liberec, Masarykova univerzita Brno, Moravský zemský archiv Brno a řada dalších, kteří podtrhnou kvalitu projektu.

 

Smyslem projektu je zprostředkování vědomostí o společné historii České republiky a Rakouska a z ní vyplývajících konceptů, jak se vypořádat se společnou současností a budoucností. K dosažení tohoto cíle má být na bázi aktuálních vědeckých poznatků o společných dějinách zpracována a uskutečňována koncepce zprostředkování. Tu bude možné přizpůsobit dané cílové skupině a to jak během realizační fáze projektu, tak i po jeho ukončení.

 

Aktivity projektu jsou určeny zejména cílovým skupinám v Dolním Rakousku, v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji – žákům a pedagogům, akademickému dorostu, zainteresované veřejnosti a vědecké obci. Součástí koncepce zprostředkování témat projektu jsou především následující aktivity:

 

„Mladá univerzita 2011, 2012 a 2013“. Letošní ročník letní školy pro 100 českých a rakouských děti ve věku 11 až 14 let se uskuteční od 15. do 19. srpna v Raabs an der Thaya a na jeden den také v Jihlavě.

          

„Dny na hranici“ – připravené aktivity jsou určené zejména žákům druhého stupně základních škol

„Workshopy pro pedagogy“

„Přednášky pro veřejnost“

„Akademické workshopy“

„Summerschool“ - mezinárodní seminář pro mladé akademiky v Dolním Rakousku

Tištěná brožura, kterou bude možné použít jako pomůcku v rámci školní výuky

„Putovní výstava“¨

 

 

 
 

Schválení a zahájení projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic – 60 let EU“ (KID CZ-A)

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 9.8.2011 / 9.8.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze