Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Dotace na realizaci ICT Standardu – 2. kolo předkládání žádostí končí s prázdninami

Dotace na realizaci ICT Standardu – 2. kolo předkládání žádostí končí s prázdninami
Rada kraje Vysočina schválila v červnu 2011 výsledky prvního kola předkládání žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení v organizacích zřizovaných krajem Vysočina. V případě, že žádost nebyla v prvním kole schválena, je možné předložit aktualizované podání do kola druhého. Uzávěrka druhého kola je 30. srpna 2011.
 

 
 

„Výzva pro druhé kolo je opět zveřejněna na webových stránkách odboru informatiky spolu s elektronickým formulářem žádosti. Vyhlášení druhého kola bylo podmíněno finančním zůstatkem z kola prvního – nyní je k dispozici cca 2 260 000 Kč,“ uvedl radní kraje Vysočina pro oblast informatiky Zdeněk Ryšavý. Podpořeny budou opět čtyři podtituly – bezpečnost ICT, virtualizace serverů, zálohování dat a virtualizace desktopů. Mezi přijatelné výdaje patří např. primární výstavba telekomunikačních sítí, poplatky za pronájem, provoz, support nebo údržbu bezpečnostního SW a HW, nákup HW a SW souvisejícího s projektem, který neplní přímo bezpečnostní / archivační / virtualizační roli, vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnosti nebo archivace dat, nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW / HW nebo virtualizačního řešení, disková pole, archivační a zálohovací SW a HW, virtualizační SW apod. (kompletní výčet je uveden ve výzvě).


Výzva pro druhé kolo není zcela identická s výzvou pro kolo první, je třeba si pozorně prostudovat aktuální podmínky předkládání žádostí – žadatelé nebudou vyzývání k doplnění chybějících údajů, dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce programu také nebude možné. Žádosti budou opět předkládány prostřednictvím elektronického formuláře.

Uzávěrka druhého kola je 30. srpna 2011.

 

Poznámka: Výsledky prvního kola dotačního řízení jsou zveřejněny na webu odboru informatiky www.kr-vysocina.cz/it - sekce Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem Vysočina

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 26.7.2011 / 26.7.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze