Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky hodnocení grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010

V červnu 2010 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina žádosti předložené do grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2010.
 

 
 

Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 1 000 000 Kč. Předloženo bylo celkem 13 žádostí, všechny žádosti byly řádně hodnoceny, řídící výbor na svém zasedání dne 16. 6. 2010 jednohlasně navrhl podpořit 8 projektů v plné výši, a jeden projekt se sníženou výší podpory, 4 projekty nebudou podpořeny, tzn. celkem bude čerpáno 1 000 000 Kč. Rozhodnutí řídícího výboru bylo potvrzeno – zastupitelstvo kraje toto rozhodnutí schválilo. Všichni úspěšní žadatelé obdrží v nejbližších dnech návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Více informací poskytne M. Rojková z odboru informatiky, rojkova.m@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 341.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 23.6.2010 / 23.6.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze