Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výzva k předkládání projektů do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

logo
Dne 20. července 2011 byla vyhlášena 3. kolová výzva k předkládání žádostí o finanční podporu na grantové projekty v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjem projektových žádostí bude probíhat od 22. srpna do 2. září 2011. Ve výzvě je určeno k financování grantových projektů celkem 37 mil. Kč. Tyto finanční prostředky by měly vést k prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina a přispět tak k posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky. Prostřednictvím realizovaných grantových projektů dojde k vytvoření takových podmínek, aby se další vzdělávání stalo součástí způsobu života obyvatel kraje Vysočina.
 

 
 

O evropskou dotaci mohou zažádat vzdělávací instituce včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, města, obce a svazky obcí, hospodářské komory apod. Veškeré informace týkající se podporovaných aktivit, cílových skupin, oprávněných žadatelů a dalších podmínek realizace naleznou zájemci ve výzvě  uveřejněné  na www.vysocina-finance.cz pod záložkami „Finanční zdroje z EU / OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost / Aktivní výzvy“. Případné dotazy budou zodpovídány i prostřednictvím e-mailu: opvk@kr-vysocina.cz. Pro předkladatele žádostí do oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se bude dne 22. července 2011 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina konat seminář (přihlášení prostřednictvím www.vysocina-finance.cz, záložka Finanční zdroje z EU/OP VK/Aktuality).

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.7.2011 / 21.7.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze