Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina: Účelové dotace a projektové peníze dosáhly v první půlce roku 2011 více než 2,5 miliardy korun

peníze, ilustrační foto
V první polovině letošního roku poslal stát na účet kraje Vysočina více než dvě miliardy korun ve formě účelových nebo systémových dotací. „Ve většině těchto transakcí provádí kraj administraci těchto peněz oprávněným subjektům,“ upozorňuje náměstek hejtmana Vysočiny pro oblast financí Vladimír Novotný a pro příklad zmiňuje typické a pravidelné náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy nebo příspěvky na likvidaci léčiv či na protiradonová opatření. Téměř půl miliarda korun pak přišla kraji za uskutečněné evropské projekty.
 

 
 

Dotace

6/2011

2010

2009

2008

Účelové dotace ze státního rozpočtu a jiných institucí

2 192 627

4 412 718

4 518 227

4 169 761

Dotace na evropské projekty

498 357

1 996 258

668 560

327 540

CELKEM

2 690984

6 408 976

5 186 787

4 497 301

Pozn.: Vybrané příjmy kraje Vysočina v jednotlivých letech, tis. Kč

Zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina

 

Pravidelně jsou nejvyšší položkou v případě dotací přímé náklady na vzdělávání (platy pedagogů), na které v prvním pololetí letošního roku zatím přišla 1,8 mld. korun. Na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků během prvního půlroku hospodaření kraje přišlo dalších 52 milionů korun v rámci ministerské aktivity s názvem Hustota a specifika. I ty kraj rozdělil podle platné metodiky základním až vyšším odborným školám. O řády nižší i když nezanedbatelné jsou státní dotace na výdaje při volbách do zastupitelstev u obcí, na programy protidrogové politiky a romské komunity nebo na podporu rezidenčních míst ve zdravotnictví.

 

Rozklíčování půlmiliardy, která na krajské účty přišla z fondů Evropské unie, se týká případů, kdy  kraj jako žadatel předložil úspěšně projekt, který také zahájil, realizoval a po splnění podmínek je mu přiznávána podpora v podobě dotací. Nejvyšší dotace byly připsány na zvláštní účty akcí II/405 Příseka - Brtnice , II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 5.stavba , III/03810 Hesov – mosty, nebo pro Interní pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě. Evropská podpora v podobě zálohových plateb přišla i pro projekty směřující do sociální oblasti a v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

„V druhé polovině roku 2011 očekáváme účelové dotace v podobné výši jako v I. pololetí, na projekty spolufinancované z EU ve výši přibližně 600 mil. Kč,“ doplnil Vladimír Novotný.

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 19.7.2011 / 19.7.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze