Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nejvyšší ocenění kraje Vysočina: Režisér Theodor Mojžíš dokončil sběr podkladů pro všech sedm filmových medailonků

Na nejvyšší krajské ocenění letos z nominací vybráno sedm osobností
Tento týden skončila druhá série natáčení filmových medailonků osobností, které budou v letošním roce oceněny Nejvyšší cenou kraje Vysočina. Sedm návštěv u tří žen a čtyř mužů zabralo přibližně 14 dní. Poslední natáčecí dny se odehrály ve Velkém Meziříčí u všestranně talentované studentky Hany Pořízkové. Štáb pořídil z každého setkání zhruba hodinu záznamu. Dvou až tříminutové portréty budou poprvé promítnuty na slavnostním večeru u příležitosti předání Nejvyšších krajských ocenění 21. října 2011 v Jihlavě.
 

 
 

"Před střihovým maratónem mě čeká pět dní dovolené. Pak zasednu s kolegy do střižny a budu se ještě jednou probírat tím nejzajímavějším, co oko kamery stačilo zachytit. Už teď se ale těším na zpracování materiálu pořízeného s Tomášem Starýchfojtů. Během natáčení jeho rybářského umění nám přálo světlo, pořídili jsme nádherné obrazové studie práce s prutem," vzpomíná režisér Theodor Mojžíš. Během prvních natáčecích dní si však štáb zažil i krušné chvilky. "Den před natáčením stihly vážné zdravotní problémy Jana Velíka. Je to však bojovník - v každém smyslu slova. Dal nám druhou šanci a bylo to neopakovatelné setkání s mimořádným člověkem," říká Mojžíš.

 

Série sedmi nejnovětjších medailonků oceněných osobnostní kraje Vysočina 2011 bude zveřejněna v závěru října 2011 na letos připravených www stránkách. Už teď stránky http://www.kr-vysocina.cz/oceneni.asp nabízí kompletní ohlédnutí za minulými ročníky slavnostních večerů a také informace o všech 22 dosud oceněných osobách.

 

Seznam nominovaných na Nejvyšší ocenění kraje Vysočina 2011 (řazeno abecedně):

  • Veronika Čamková

Vynikající lyžařka věnující se především alpským disciplínám, obrovský sportovní talent. V sezóně 2010ú11 členka žádkovského reprezentačního družstva ČR

  • František Hoffmann

Archivář a historik, jeden z nejvýraznějších regionálních historiků, autor a spoluautor rozsáhlých historických děl, četných studií a publikací.

  • Hana Pařízková

Všestranně nadaná studentka s mimořádnými krajskými, celostátními i mezinárodními úspěchy v oblasti zeměpisu, dějepisu, matematiky, fyziky, chemie a biologie.

  • Marie Rasochová

Uznávaná kapacita v oblasti šlechtění, množení a zpracování brambor. Autorka a propagátorka rozdělení brambor do varných typů a spoluautorka systému zkoušení odrůd brambor.

  • Tomáš Starýchfojtů

Nejúspěšnější soutěžící v historii českého i československého závodního rybolovu muškařením. Nyní trenér české reprezentace.

  • Josef Valerián, P. Mons.

Osobnost, která ovlivnila svou vytrvalostí, houževnatostí a osobním příkladem několik generací na Vysočině. Jeho morální zásady nebyly zlomeny ani opakovaným nuceným stěhováním a sledováním, vězněním a nasazením ke složkám PTP.

  • Jan Velík

Významný vojenský veterán s mimořádnými morálními zásadami, které odvážně veřejně prezentoval i v době normalizace s vědomím hrozících i skutečných perzekucí a šikany.

 

Nejvyšší ocenění kraje Vysočina uděluje krajské zastupitelstvo od roku 2008, kdy si ho převzalo devět osobností z 21 nominovaných. O rok později se sešlo 16 nominací a komise vybrala sedm oceněných. Loni uspěla z desítky nominovaných šestice oceněných. Pokud jde o četnost udělených stupňů nejvyššího krajského ocenění pak v minulých třech ročnících kraj Vysočina rozdal 5 dřevěných medailí, 13 skleněných a 4 kamenné.

 

Poznámka:

Medaile jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt k významným osobnostem kraje. Umělecká hodnota a zjevná jednoúčelnost medailí podtrhují jejich jedinečnost a význam udělení. Jejich tvar, materiál je skrytě i otevřeně symbolický. Medaile i způsob jejich udělení mají kromě vyjádření uznání a respektu k osobnostem kraje také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří na Vysočině žijí. Medaile a ceremoniál přispívají k pozitivní propagaci kraje a jeho obyvatel.

Dřevěná medaile: Ručně vyřezávaná ze dřeva jeřábu ptačího. Autorem i řezbářem je Radomír Dvořák.

Skleněná medaile:Vyrobená metodou lehavého skla. Autory medaile jsou Radomír Dvořák a Milan Krajíček.

Kamenná medaile: Ručně tesaný artefakt z mrákotínské žuly. Autorem je sochař Radomír Dvořák.¨

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 15.7.2011 / 15.7.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze