Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Provozní bezpečnost Jaderné elektrárny Dukovany kontrolovala Mezinárodní agentura pro atomovou bezpečnost

Provozní bezpečnost Jaderné elektrárny Dukovany kontrolovala Mezinárodní agentura pro atomovou bezpečnost
Mezinárodní tým odborníků na vyhodnocení bezpečnosti provozu jaderné elektrárny vedený Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ocenil bezpečnostní postupy v Jaderné elektrárně Dukovany a rovněž navrhnul sérii doporučení k jejich posílení.
 

 
 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) sestavila na žádost České republiky mezinárodní tým odborníků OSART (Operational Safety Review Team), aby vyhodnotil bezpečnost provozu Jaderné elektrárny v Dukovanech. Pod vedením divize pro bezpečnost jaderných zařízení MAAE ve Vídni provedl tým OSART v období 6. – 23. 6. 2011 hloubkovou kontrolu provozní bezpečnosti. Tým tvořili odborníci z Arménie, Německa, Maďarska, Rumunska, Slovinska, Švédska, Spojeného království a Spojených států amerických. 

 

Mise OSART je koncipována jako kontrola programů a činností, které jsou podstatné pro provozní bezpečnost.

 

Tým prováděl v Dukovanech důkladnou kontrolu aspektů podstatných pro bezpečný provoz elektrárny, které jsou z velké části řízeny vedením elektrárny. Závěry kontroly jsou založeny na Bezpečnostních standardech MAAE a osvědčené dobré mezinárodní praxi.

 

Kontrola se týkala řízení, organizace vedení, organizace a administrativy, školení a kvalifikace, provozu, údržby, technické podpory, provozních zkušeností, radiační ochrany, chemie a havarijního plánování a havarijní připravenosti.

 

„Spolupráci kraje Vysočina a Jaderné elektrárny Dukovany vnímám ve všech oblastech jako vstřícnou a přínosnou. Závěrečné výsledky mise OSART potvrzují skutečnost, že provoz JE Dukovany je řízen všestranně připraveným a vycvičeným týmem s vysokými bezpečnostními standardy,“ uvedl hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

           

Tým OSART nalezl případy dobré praxe elektrárny, o které se podělí s ostatními jadernými zařízeními, aby zvážila jejich případné použití.

Jednalo se o 162. misi v programu OSART, který byl zahájen v roce 1982.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2011 / 24.6.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze