Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajský úřad kraje Vysočina podnikem podporujícím zdraví

Krajský úřad se potřetí zúčastnil soutěže každoročně vyhlašované Státním zdravotním ústavem. "S každou účastí potvrzujeme lepší výsledky v oblasti podpory zdraví a péče o zdraví našich zaměstnanců. Proto se může pyšnit nejvyšším oceněním Podnik podporující zdraví III. stupně," sdělil Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina.
 

 
 

Provedený audit byl zaměřen na kontinuitu již dříve dosažených výsledků a na jejich zlepšování. Byla posouzena návaznost na komplexní podmínky fungování organizace, pracovní podmínky a na oblast péče o zdravotní stav zaměstnanců. Zvláštní pozornost byla věnována aktivitám, které zaměstnavatel uskutečňuje nad rámec zákonných nařízení. V návaznosti na již udělená ocenění (v roce 2007 to byl získaný titul Podnik podporující zdraví I. stupně, v roce 2009 pak ocenění Podnik podporující zdraví II. stupně) byla hodnocena kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti zpracovaná Státním zdravotním ústavem podle kritérií Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti.

 

Audit ocenil zejména trvalou a systematickou péči zaměstnavatele a neustálé zlepšování péče a podmínek v oblasti zdraví svých zaměstnanců. Pozitivně byl hodnocen i rozsah aktivit, který je zaměřen nejen na fyzickou stránku zdraví, ale i na psychické zdraví, na duševní hygienu a na slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců kraje.

 

Krajský úřad pro své zaměstnance například realizuje pravidelné pohybové aktivity: aerobik, cvičení zdravá záda a cvičení jógy a další sportovní aktivity v rámci pořádaného sportovního dne. Podpora je věnována také zaměstnancům zdravotně znevýhodněným. Zaměstnavatel jim umožňuje čerpat příspěvek na aktivity, které pomáhají zmírnění jejich zdravotnímu handicapu.

 

Udělený titul Podnik podporující zdraví III. stupně je Krajský úřad kraje Vysočina oprávněn používat tři roky, tj. do roku 2014. Slavnostní vyhlašování oceněných podniků proběhne ve 2. polovině října tohoto roku.

 

Více informací:

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 22.6.2011 / 22.6.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze