Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Veřejnost se může vyjadřovat k novému vedení 400 kV V413 v trase přes část území kraje Vysočina

Veřejnost se může vyjadřovat k novému vedení 400 kV V413 v trase přes část území kraje Vysočina
Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo informaci o dokumentaci EIA, která hodnotí vliv na životní prostředí a veřejné zdraví záměru „Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka“ (tzv. EIA). Nové vedení je navrženo na území kraje Vysočina přes katastrální území Habry, Tis u Habrů, Kněž, Kámen, Skuhrov u Havl. Brodu, Olešná, Dolní Krupá, Knyk, Havlíčkův Brod, Zbožice, Termesivy, Suchá u Havl. Brodu a Mírovka. Účelem je posílit přenosovou soustavu České republiky pro plánovanou výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně Temelín. Navržená trasa vedení má délku cca 25 km.
 

 
 

Již vlastní oznámení EIA vyvolalo velkou negativní odezvu některých obcí a občanů kraje, kteří podali řadu vyjádření a připomínek k záměru, které jsou v dokumentaci sumarizovány a zodpovězeny v tabulce na str. 4 až 6 dokumentace.

Veřejnost se může k dokumentaci EIA písemně vyjádřit do 6.července 2011.

Písemné vyjádření je nutno adresovat na Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, PRAHA 10 - Vršovice, PSČ 100 10.

V elektronické podobě je dokumentace zveřejněna na webové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru MZP 316, v tištěné podobě je k nahlédnutí na obecních úřadech dotčených obcích a Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

  • Lenka Vávrová, odbor životního prostředí
    Krajskýúřad kraje Vysočina
    telefon: 564 602 511
    e-mail: vavrova.l@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.6.2011 / 21.6.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze