Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seminář zaměřený na implementaci systému Váš názor

eCitizen - logo (header)
V rámci projektu eCitizen II se ve Vzdělávacím centru v Křižánkách uskutečnilo setkání jehož hlavním bodem byla implementace systému Váš názor v obcích, které se pilotně zapojily do tohoto projektu.
 

 
 

eCitizenII - záhlaví

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 17. - 18.6. se ve Vzdělávacím centru v Křižánkách konalo další sestkání zástupců pilotně zapojených obcí a projektového týmu kraje Vysočina.

M. Rojková z KrÚ kraje Vysočina představila závěry mezinárodního semináře v Tartu a shrnula projektové úkoly pro následující etapu projektu. Následně K. Talavašek představil finální podobu systému Váš názor, která bude nyní postupně implementována v jednotlivých pilotně zapojených obcích. Všichni zúčastnění společně diskutovali o možnostech systému a o výběru prvních témat, současně byla diskutována problematika propagace systému a přiblížení problematiky eParticipace veřejnosti.

Sobotní část semináře byla věnována především problematice přístupnosti a zveřejňování dat, dále základním informacím o stavu přípravy on-line Manuálu, který bude stěžejním finálním výstupem projektu.

 

eCitizen II - Křižánky 6/2011

Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 20.6.2011 / 20.6.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze