Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2011“ – průběžné výsledky po polovině soutěže obcí

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2011“ – průběžné výsledky po polovině soutěže obcí
Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu všech obcí zapojených do systému Ekokom a Asekol hodnotí soutěž obcí. Realizátorem soutěže je Agentura Dobrý den z Pelhřimova a průběžné výsledky jsou zveřejněny na stránkách www.tridime-vysocina.cz, spolu s přehledy minulých ročníků soutěží a informacemi o třídění.
 

 
 

Hlavní soutěže posuzuje množství vytříděného odpadu a zároveň hodnotí zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti svozu (tzv. efektivita sledované komodity). Efektivita za sledované období vychází z  poměru hmotnosti komodity v kg k objemu sběrných nádob na komoditu v m3. Vedlejší soutěž sleduje poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného KO za celé období soutěže, doplňková soutěž je vztažena ke zpětnému odběru elektrozařízení. Soutěž ověří, jak je využívána sběrná síť obcí, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné nebo zda přeplněnost sběrných nádob nevyžaduje změnit intenzitu svozu či počet/objem nádob.

Obce zůstávají pro účely soutěže rozděleny do čtyř velikostních kategorií. Podkladem pro hodnocení jsou data ze čtvrtletních výkazů zasílaných obcemi do společnosti EKO-KOM a.s. za období IV. 2010, I – III. 2011. Vítězové hlavní (1 – 3. místa) a vedlejší (1. místa) soutěže ve všech kategoriích získají na slavnostním ukončení soutěže obcí na konci listopadu od kraje finanční dar. Alokovaná částka činí 600 tis. Kč, stejně jako pro minulý ročník soutěže. Doplňkovou (1. místa) soutěž sponzoruje společnost ASEKOL s. r. o. ve výši 90 tis. Kč.

Všem obcím přejeme v jednotlivých dílčích soutěžích hodně úspěchů a děkujeme za přínos k ochraně životního prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů.

Má to smysl. Třiďte odpad!

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 13.6.2011 / 13.6.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze