Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nový pavilon jihlavské nemocnice je sledovanou stavbou

Stavba nového pavilonu
Poněkud fádní denní režim pacientů jihlavské nemocnice od konce února letošního roku oživuje netradiční pohled přímo na staveniště v sousedství, kde probíhají práce na novém pavilonu urgentní a intenzivní péče. Tato stavba je nyní nejen pod bedlivým dohledem investora – kraje Vysočina, vedení nemocnice či médií, ale i pacientů a personálu lůžkového pavilonu. Dosavadní průběh díla však nasvědčuje, že dodavatelské Sdružení firem PSJ a Skanska tato pozornost nijak nesvazuje.
 

 
 

Přitom stavbě se nevyhýbají překvapení a komplikace. „Zvládli jsme dohnat mírný termínový skluz vyvolaný ztíženými podmínkami při výkopech, které neodpovídaly geologickému průzkumu. Za sebou máme i nepříjemné bourací práce, které se bezprostředně dotýkaly stávajícího objektu, a které by nebylo možno provést bez vstřícné spolupráce a součinnosti nemocnice. Momentálně stavba probíhá v souladu s termíny dle harmonogramu výstavby,“ uvedla Jaroslava Fajmonová, projektová manažerka PSJ, a.s., z Divize Morava.

 

Zároveň doplnila i pohled na aktuální dění na této ostře sledované stavbě: „Do konce května se podařilo provést zemní práce, základové konstrukce včetně spodní desky a většinu technologických kanálů v 1. podzemním podlaží. Za zmínku určitě stojí i velký kus práce izolatérů. Převážnou část dosavadních stavebních prací realizují vlastní kapacity PSJ. Důležitým momentem pro další postup výstavby se stane přelom měsíce září a října, kdy bude téměř dokončena hrubá stavba a práce specializovaných firem na realizaci technologií by měly být v plném proudu.“

 

Novostavba by měla být stavebně připravena do konce srpna 2012 a po dovybavení interiérem se Nemocnice Jihlava a její pacienti dočkají nového pavilonu. Tím bude završena výstavba základních pracovišť komplexně vybavené nemocnice.

 

Pavilon vyroste díky stavební investici kraje Vysočina ve výši 317,8 milionů korun, přičemž 117 milionů korun z tohoto objemu bude činit podíl z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Evropská dotace umožní vznik multioborové jednotky intenzivní péče v přímé návaznosti na operační sály nemocnice, lůžková oddělení a urgentní příjem. Kromě ní bude v nejvyšším patře provozováno i supermoderní infekční oddělení se čtyřiceti lůžky.

 

V novém pavilonu se budou nacházet příjmové ambulance napříč spektrem oborů. Tyto ambulance budou centralizované do jednoho bodu pro pěší i transportované pacienty. Jednou z výhod pavilonu bude i spojení tunelem s heliportem záchranné služby. Zastavěná plocha objektu bude představovat 2.312 m2, přičemž obestavěný objem stavby dosáhne 40.714 m3.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.5.2011 / 30.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze