Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

4. ročník celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice"

Bezpečné prostředí pro naše pacienty a personál zdravotnických zařízení je téma, které zasahuje nás všechny. Zvýšení informovanosti o bezpečí v lůžkových zdravotnických zařízeních a zároveň vyjádření ocenění tomu zařízení, které v rámci naší republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí, bylo hlavní náplní všech ročníků celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“ a konference „Dny bezpečí“ v Jihlavě. Na prvním ročníku celostátní konference byl ohlášen záměr kraje Vysočina – vyhlášení soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“.
 

 
 

 

 

První ročník celostátní soutěže byl vyhlášen v září 2008. Do prvního ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ se přihlásilo celkem 8 nemocnic se svými projekty.

Nejvyšší ocenění získal projekt Fakultní nemocnice Ostrava – téma projektu „Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik“.

 

Do druhého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ bylo přihlášeno celkem 9 projektů.

Nejvyšší ocenění získal projekt Nemocnice Svitavy, a.s. – téma projektu „Bezpečí pacientů souvisí s bezpečím zdravotníků“.

 

Pro zvýšení prestiže a informovanosti o celostátní soutěži „Bezpečná nemocnice“ byla pro konání třetího ročníku soutěže uzavřena smlouva o spolupráci s dalšími smluvními partnery, kterými jsou Johnson & Johnson s.r.o. a Project HOPE – Česká republika o.p.s. ; od letošního roku potom i  Česká asociace sester.

 

Od loňského roku je možné přihlašovat projekty do dvou sekcí, a to technicko-provozní a ošetřovatelsko-medicínské.

Do loňského ročníku celostátní soutěže bylo přihlášeno celkem 16 projektů, z nichž hodnotící komise ocenila v každé sekci nejlepší projekt.

Nejvyšší ocenění v sekci 1 – technicko-provozní oblast byl oceněn projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – téma projektu „Elektronické sledování nežádoucích událostí“, v sekci 2 – ošetřovatelsko-medicínská oblast projekt Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.  – téma projektu „Bezpečnostní pás – prevence pádu pacienta“.

 

Celkovým vítězem soutěže byl vyhlášen projekt Nemocnice Havlíčkův Brod.

Vítězné projekty byly ohodnoceny cenou hejtmana kraje Vysočina, celkový vítěz byl dále oceněn i finanční cenou spolupracujícího partnera firmy Johnson & Johnson s.r.o. ve výši 100 tis. Kč určené na vzdělávání.

 

Bezpečné prostředí pro pacienty a personál zdravotnických zařízení je významné téma, které zasahuje do oblasti života všech obyvatel naší země. Všichni jsme si plně vědomi závažnosti této otázky a jednou z jejich priorit je zvýšení informovanosti o bezpečném prostředí v lůžkových zdravotnických zařízení a zároveň ocenění zdravotnického zařízení, které učinilo nejvíce pokroků ke zvýšení bezpečí.

 

Více informací:

Soňa Měrtlová, oddělení zdravotní správy, tel.: 564 602 457, e-mail: mertlova.s@kr-vysocina.cz

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 26.5.2011 / 26.5.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze