Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Grantový program Fondu Vysočiny „Bioodpady 2011“

Grantový program Fondu Vysočiny „Bioodpady 2011“
Květnové zastupitelstvo kraje vyhlásilo grantový program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem. Žadatelům o spolufinancování kontejnerů na bioodpad nebo kompostérů může být přiznána podpora až do výše 25 tis. korun. Na celkových nákladech se žadatelé musí podílet minimálně ze 50 %, délka realizace projektu byla stanovena nejdéle do 31. května 2012. Nedílnou součástí projektu je i místní informační kampaň k problematice bioodpadu.
 

 
 

Žadatele si mohou vybrat z více způsobů podání žádosti. Vedle původní písemné podoby (zaslání vyplněného formuláře poštou) je možné i elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Elektronický formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/edotace, kde jsou ke stažení i další podpůrné dokumenty nebo na www.fondvysociny.cz. Výše alokovaných prostředků v grantovém programu Bioodpady 2011 činí 300 tis. korun, žádosti budou přijímány do 15. července 2011. Vyhodnocení GP bude zveřejněno na stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz nejpozději do konce září.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2011 / 23.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Propagace IT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze