Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pátá okresní konference Individuálního projektu Vysočina

Pátá okresní konference Individuálního projektu Vysočina
Městský úřad v Třebíči hostil 27. dubna 2011 pátou a již poslední okresní konferenci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“. Díky projektu, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, jsou financované vybrané sociální služby od ledna 2010 až do konce března 2013.
 

 
 

Hlavním tématem této konference bylo financování sociálních služeb. Na konferenci dorazily tři desítky účastníků, jednak poskytovatelé sociálních služeb, ale i představitelé státní správy a samosprávy. Konference se zúčastnil Petr Krčál,  radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věc, který přivítal účastníky konference a pronesl úvodní projev. V projevu směřující k účastníkům pokračovala místostarostka města Třebíč Marie Černá.

 

Eva Petráčková, manažerka poskytování služeb Individuálního projektu Vysočina, odprezentovala základní informace, týkající se věcné stránky projektu.O finanční stránku tuto prezentaci doplnila Dana Šálková, finanční manažerka.

 

V další fázi konference vystupovali zástupci vybraných poskytovatelů sociálních služeb, kteří informovali účastníky o jejich zařízeních a službách, které poskytují. Účelem bylo seznámit přítomné s poskytováním sociálních služeb a jejich financováním v daném okrese. Vybraní dodavatelé byli před projektem podporováni z rozpočtů MPSV, krajů, obcí a z prostředků dalších donorů. Konference umožnila vzájemnou komunikaci zástupců místních samospráv s vybranými poskytovateli sociálních služeb o budoucím financování služeb po ukončení Individuálního projektu Vysočina.

 

Závěrem vystoupil radní Petr Krčál, který se s účastníky rozloučil a tím zakončil etapu okresních konferenci na toto téma.

 

  • Eva Petráčková, odbor sociálních věcí 

    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel.: 564 602 840 
    e-mail:  petrackova.e@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2011 / 28.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze