Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborný dohled krajského úřadu nad probíhající rekultivací skládek v Henčově

Odborný dohled krajského úřadu nad probíhající rekultivací skládek v Henčově
Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina zahájil výkon odborného dohledu nad probíhající společnou rekultivací skládky komunálních odpadů a skládky inertních odpadů v lokalitě Henčov, které provozují SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Provozovatel předal staveniště zhotoviteli a 18. dubna 2011 byly zahájeny vlastní stavební práce na rekultivaci.
 

 
 

Vlastním pracím předcházelo povolení rekultivace na krajském úřadě. Krajský úřad rekultivaci povolil a vydal souhlas s uvolněním finančních prostředků z rekultivačních rezerv pro provedení konečné rekultivace skládky inertních odpadů a dílčí rekultivace skládky komunálních odpadů v Henčově, a to v celkové částce 11,5 mil. Kč bez DPH. Cílem rekultivace skládek je zabránit potenciálnímu poškození nebo ovlivnění složek životního prostředí a začlenění rekultivované plochy do krajiny. Krajský úřad bude po celou dobu trvání rekultivace až do listopadu 2011 vykonávat dohled nad plněním podmínek provedení rekultivace a nad hospodárným vynakládáním a čerpáním finančních prostředků z rezerv na rekultivace.

 

  • Josef Klečanský, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel.: 564 602 525
    e-mail:  klecansky.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.4.2011 / 26.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze