Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Komentář: Stavba nového Pavilonu pro matku a dítě před dokončením

 

 
 

Hospodářské noviny se začátkem tohoto měsíce věnovaly konkrétní kauze, která se týká společnosti resp. osoby, která zastupuje společnost realizující stavbu Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč.

Kraj jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je vždy povinen vybrat dodavatele stavebních prácí, služeb nebo dodávak postupem podle tohoto zákona.

Zákon stanoví pro uchazeče o veřejnou zakázku povinnost splnit mimo jiné tzv. základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona. Dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady v případě, kdy on nebo jde-li o právnickou osobu, její statutární orgán (či všichni jeho členové), nebyl pravomocně odsouzen pro v zákoně vyjmenované trestné činy, nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení atd. Pokud tedy dodavatel splní zákonné kvalifikační předpoklady, obecně jej nemůže veřejný zadavatel, a tedy ani kraj Vysočina, pouze na základě sdělení obvinění z jednání v rozporu se zákony, vyloučit z účasti v jím vyhlašovaných veřejných zakázkách.

 

Stavba Pavilonu pro matku a dítě je před dokončením a sdělení obvinění statutární osobě dodavatele by dokončení díla nemělo ovlivnit.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.4.2011 / 21.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze