Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Čtvrtá okresní konference Individuálního projektu Vysočina

Čtvrtá okresní konference Individuálního projektu Vysočina
Dne 20. dubna 2011 se konala již čtvrtá okresní konference projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“, tentokráte byl hostitelem Městský úřad Pelhřimov. Díky projektu, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, mají vybrané sociální služby zajištěné financování od ledna 2010 až do konce března 2013.
 

 
 

Hlavním tématem této konference bylo financování sociálních služeb.Na konferenci dorazily tři desítky účastníků, jednak poskytovatelé sociálních služeb, ale i představitelé státní správy a samosprávy. Konferenci realizoval projektový tým Individuálního projektu Vysočina, kdy Eva Petráčková, manažerka poskytování služeb, přivítala účastníky konference a odprezentovala základní informace, týkající se věcné stránky projektu.O finanční stránku tuto prezentaci doplnila Dana Šálková, finanční manažerka.

 

V další fázi konference vystupovali zástupci vybraných poskytovatelů sociálních služeb, kteří informovali účastníky o jejich zařízeních a službách, které poskytují. Účelem bylo seznámit přítomné s poskytováním sociálních služeb a jejich financováním v daném okrese. Vybraní dodavatelé byli před projektem podporováni z rozpočtů MPSV, krajů, obcí a z prostředků dalších donorů. Konference umožnila vzájemnou komunikaci zástupců místních samospráv s vybranými poskytovateli sociálních služeb o budoucím financování služeb po ukončení Individuálního projektu Vysočina.

 

Závěrem vystoupila Eva Petráčková, která se s účastníky rozloučila a připojila pozvání na již poslední okresní konferenci, na stejné téma, která se uskuteční 27. dubna 2011 v prostorách Městského úřadu města Třebíče.

 

Obdobné setkání již proběhlo také pro zájemce v Havlíčkově Brodě 13. dubna 2011.

 

 

Čtvrtá okresní konference Individuálního projektu Vysočina

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.4.2011 / 21.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze