Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.05.2010, čj. 5 As 41/2009 - 91

(účastenství v řízení občanského sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody)
 

 
 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27.05.2010, čj. 5 As 41/2009 - 91

Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 10/2010; rozhodnutí č. 2127; dostupné na www.nssoud.cz

Stavební řízení: účastenství v řízení občanského sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody

§ 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Z rozsudku vyplývá:

Občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, je oprávněno se účastnit stavebního řízení vedeného podle § 109 a násl. stavebního zákona z roku 2006, pokud mohou být v tomto řízení dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a pokud občanské sdružení stavebnímu úřadu

svou účast v souladu s § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, řádně a včas oznámí.

 
Zodpovídá: Ing. Miloslav Malec
Vytvořeno / změněno: 18.4.2011 / 18.4.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies