Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Obec Ujčov 650 let

 

 
 

Ivan Štarha

Vydala: Obec Ujčov 2010

Vytištěno: SURSUM AGENCY s. r. o., Tišnov

Počet stran: 310

ISBN 978-80-7323-203-0

 

 

Kniha na základě archivních pramenů mapuje historii obce Ujčov, jednotlivých místních částí a okolí od počátků osidlování až po současnost; vše je navíc doplněné o fotografie.

Byla vydána u příležitosti významného výročí obce – 650 let od první písemné zprávy. Poslední kapitola je věnována jedné z nejvýznamnějších místních kulturních aktivit, kterou bezpochyby jsou „ujčovské hody“.

Závěr knihy tvoří slovo autora, resumé v anglickém jazyce a přehled pramenů a literatury.

 

 

Obsah: Počátky osídlení; Čepí a Ujčůvek v držení drobné místní šlechty: Zemanský rod z Čepí, Malý Ujčůvek, Dalečínští z Bezděkova, Čepí za zemanských majitelů; Za pánů z Pernštejna: Povinnosti k vrchnosti; Za pobělohorských vrchností: Svobodnické usedlosti a mlynáři za nových vrchností, Další usedlosti v 16. a17. století, Na konci 17. století; Od Stockhammerů k Mitrovským: Obce ujčovské rychty za Stockhammerů, Obecní řád Františka ze Stockhammeru, V období tereziánských reforem, Jednotlivé usedlosti v 18. a 19. století, Od reforem Josefa II. po zrušení roboty, Majitelé usedlostí podle nových pozemkových knih; Bořinov a nová osada Kasán (Kasany): Bořinovský dvůr, Nová osada - Kasán; Samosprávná obec Ujčov s osadou Kasany: Ujčovské průmyslové a zemědělské závody, Zemědělský družstevní lihovar v Ujčově-Bořinově, Jednotné zemědělské družstvo Povodí; Obec Dolní Čepí a osada Horní Čepí: Kostel sv. Václava v Dolním Čepí; Obec Lískovec: Škola v Lískovci; Obec Kovářová; Na přelomu tisíciletí; Ujčovské hody; Závěrečné slovo autora; The 650th anniversary of the village Ujčov; Prameny a literatura.

 

Ujčov

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2011 / 12.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies