Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Kdybych mohl změnit historii... (Sborník statí Bohuslava Mikuláška)

 

 
 

Vydal: Fond Třebíč

Vytištěno: Debora, s. r. o., Praha

Počet stran: 240

ISBN 978-80-904789-0-9

 

 

Ucelený soubor vybraných prací z pozůstalosti historika umění, muzeologa, filozofa Bohuslava – Boba Mikuláška, ve kterých se odráží jeho životní angažovanost a současně pro něho charakteristický osobitý přístup ku skutečnosti, kdy za vším hledal smysl. Množství dochovaných textů svědčí o šíři a hloubce znalostí, o bohatosti ducha této nesmírně činorodé a aktivní osobnosti. Tématicky jsou mnohé tyto eseje, stati, úvahy, projevy, odborné přednášky a články spjaty s regiony Velkomeziříčska a Třebíčska.

 

 

Obsah: Slovo úvodem, Z. Z. Stránský; Můj dědeček, školní práce, 1960; Kdybych mohl změnit historii..., úvaha, nedatováno; Pohledy do historie, komentář, Kulturní zpravodaj města Velké Meziříčí, 1980; Žďárské loučení, fejeton, Kulturní zpravodaj města Velké Meziříčí, 1990; Poznámka ke smyslu kultury, glosa, Velkomeziříčsko, nezávislý list, 1990; Cestami Stanislava Vodičky, doslov knihy Básník Jakub Deml v Tasově, 1991; Morava, komentář, Velkomeziříčsko, 1991; Konfederace roku 1619, historický exkurs, Velkomeziříčsko, nezávislý list, 1992; Optimismus a lidská moudrost, pozvánka na výstavu, Velkomeziříčsko, nezávislý list, 1992; Proč nebudeme vycházet, sloupek, Velkomeziříčsko, nezávislý list, 1993; Ke krizi našeho muzejnictví, úvaha, 1994?; Muzeum silnic a dálnic ČR, zpráva, Velkomeziříčsko, nezávislý list, 1995; Lidmila Dohnalová, Rok v Pooslaví, vernisáž, Velké Meziříčí, 1996; Otakar Štembera, vernisáž, Velké Meziříčí, 1997; Vyznání. Krajem Pooslaví – Velké Meziříčí, komentář k filmu, 1997; Vyznání. Krajem Pooslaví – Velké Meziříčí, anotace k filmu, 1997; Vlastimil Toman, Cestou domova, vernisáž, Třebíč, 1997; Vlastimil Toman je šťastný člověk, pozvánka na výstavu, Nový Region T, 1997; Epilog jako prolog, My, Markomani...., vernisáž, Velké Meziříčí, 1998; Josef Kremláček, vernisáž, Velké Meziříčí, 1998; Muzeum v muzeu, vernisáž, Třebíč, 1998; Muzeum v muzeu, výstava ke 100. výročí Západomoravského muzea v Třebíči, příspěvek pro setkání muzejníků v Čáslavi, 1998; Antonín Smažil, vernisáž, Velké Meziříčí, 1998; MUDr. Jiří Šurda, vernisáž, Velké Meziříčí, 1998; Výtvarná skupina Jupiter-clubu, ve Velkém Meziříčí, vernisáž, Velké Meziříčí, 1998; František Bohumír Zvěřina – velký rodák jihozápadní Moravy, komentář, Horácké noviny, 1998; Zvěřinova výstava v Třebíči, pozvánka na výstavu, Rovnost, 1999; Vladimír Werl umělecká knižní vazba, vernisáž, Třebíč, 1999; Josef Kremláček, text pro leporelo, Chrudim, 1999; Alina Jašková, Krajky – koláže – šperky, vernisáž, Třebíč, 1999; 4. veletrh muzeí ČR, komentář k filmu, Třebíč, 1999; MUDr. Jiří Šurda, vernisáž, Velké Meziříčí, 1999; Kříž, Karel: Návrat k Marxovi, předmluva, 1999; V havraních krajinách, Emanueli Rannému, esej, 2000; Papír jako prostředek i téma, vystavuje Jan Dočekal, pozvánka na výstavu, Rovnost, 2000; MUDr. Jiří Šurda, vernisáž, Velké Meziříčí, 2000; Josef Kremláček a Vladimír Werl, Knižní ilustrace a knižní vazba, vernisáž, Žďár nad Sázavou, 2001; Založení kláštera, divadelní hra, Třebíč, 2001; Josef Hrubeš, vernisáž, Brno, 2001; Karel Švestka: Tenký led, doslov, 2002; Muzeum ve zkratce, zpráva, Listy Velkomeziříčska, 2002; A. B. Král: Kapitoly nejen o umění, recenze, 2002; (Dvě) Etudy na dané téma, příspěvek na muzeologickou konferenci, Třebíč, Velké Meziříčí, 2002; Josef Hrubeš, malíř jednoho zcela vyhraněného okruhu námětů – starého židovského města v Třebíči, vernisáž, Brno, 2002; Hledání, úvaha, Bulletin EIT-AET, Paříž, 2003; Zvolená místa jsou návětrnými ostrovy tvořivého ducha, k 60. narozeninám Emanuela Ranného, esej, 2003; Vítězslav Nezval, Známý – neznámý, text do katalogu s poznámkami k instalaci, (osobní pozn. B. M.), Třebíč, 2003; Nezvalovský epilog, vernisáž, Třebíč, 2003; 28. říjen – slovo pro každodennost, glosa, 2003; Kjulleněnovi, vernisáž, Třebíč, 2003; Radovan Zejda: Hrotovice a F. B. Zvěřina, recenze, 2004; Ranný 2004 aneb z Prahy do Pekingu, pozvánka na výstavu, 2004; Kjulleněnové jubilující, vernisáž, Třebíč, 2004; Erby na třebíčském zámku, zpráva, Horácké noviny, 2004; Keesovi (7. veletrh muzeí, 22. 5. 2002 večer, B-klub), úvaha, dokončena 2005; Emanuel Ranný, Obrazy 2003-2005, úvod katalogu, 2005; Emanuel Ranný – obrazy, Pavel Tasovský – kované objekty, vernisáž, Třebíč, 2005; Kjulleněnovi, vernisáž, Třebíč, 2005; Ranného oxymóron, vernisáž, (osobní pozn. B. M.), Velké Meziříčí, 2006; František Gregor a Miroslav Maloušek: Náměšť n. O. a okolí ve starých pohlednicích a fotografiích, recenze, 2006; Eva Nagyová a kol.: Křižanov. Historie i život (Kronika staletého městečka), recenze, 2006; Etudy na Stránského téma – muzealizace, příspěvek na sympozium, Brno, 2006; Casanova – dopis tetičce Lidi, Třebíč, 2006; 5 třebíčských fotografů, vernisáž, text do katalogu, Třebíč, 2007; Prakrajina v množném čísle, Ranný přebírá nejvyšší cenu za grafiku, zpráva, 2007; Josef Prodělal: Živá krása přírody, úvod ke knize, 2007; Emanuel Ranný, malíř, grafik, ilustrátor, text do knihy Cesta k úspěchu, 2007; Jan Sucharda: Historie a současnost obce Police, recenze, 2007; Náměšťská Gramatika Česká, odborný text, Velké Meziříčí, 2008; Evropa bez hranic, vernisáž, Velké Meziříčí, 2008; Otto Stritzko 1908-1986, vernisáž, (osobní pozn. B. M.), Jihlava, 2008; Jiří Uhlíř 25. 3. 1932 – 17. 8. 2007, nekrolog, 2008; Vzpomínání na Jiřího Marka, úvaha, Velké Meziříčí, Třebíč, 2008; Pět třebíčských fotografů 2009, úvod ke knize, Velké Meziříčí, Třebíč, 2009; Emanuel Ranný v Mahlerově domě, vernisáž, Jihlava, 17. 12. 2008; Slova ztratila svůj smysl, glosa, nedatováno; Slovenský syndrom, fejeton, nedatováno; Rozjímání nad nedělní televizí, fejeton, nedatováno; Rakousko-Uherská unie, glosa, nedatováno; Památky jsou skvělými doklady minula, zpráva, nedatováno; Resumé; Obrazová část; Životopis.

 

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2011 / 12.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies