Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Opatov

 

 
 

Jaroslava Paulusová

Vydala: Obec Opatov

Vytištěno: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

Počet stran: 479

Náklad: 500 výtisků

ISBN 978-80-254-8313-8

 

 

Kniha podrobně zachycuje vývoj obce v průběhu posledních století, tj. od období po třicetileté válce do současnosti, genealogii zdejších rodů a střídání hospodářů a majitelů na jednotlivých popisných číslech, obyvatele obce a jejich vztahy k okolnímu regionu. Autorka čerpala z písemných, obrazových a mapových dokumentů uložených ve veřejných archivech a institucích, ale i ze soukromých sbírek opatovských občanů a rodáků a jejich vzpomínek a vyprávění.

 

Obsah: I. Demografický, územní a stavební vývoj obce Opatov od konce třicetileté války do současnosti: Opatov podle soupisu poddaných podle víry z r. 1651, Opatov podle berní ruly 1654 a revizitací 1674, Opatov podle gruntovní knihy založené r. 1707, Opatov podle tereziánského katastru, Polánky – počátky osídlení, založení panského dvora a vznik osady, mlýny, Opatov podle josefinského katastru z r. 1785, Opatov podle stabilního katastru z r. 1838 a indikačních skic, Opatov podle Zakládacích spisů k nové pozemkové knize z r. 1880, Stavební vývoj po r. 1880, Stavební vývoj v období mezi válkami, elektrifikace obce, Výstavba v obci po r. 1945 a současný stav, Přehled vývoje zástavby obce, Jak se dříve bydlelo, Jak se žilo na samotě U Štědrů; II. Správní vývoj Opatova a Polánek: Období vrchnostenské správy do r. 1848, Polánky jako součást statku Branišov v letech 1606-1719, Rok 1848 – vyvázání z roboty, Reforma státní správy po r. 1848; III. Střípky z dějin obce: Školství v Opatově, Evangelický sbor v Opatově, stavba kostela, Požáry v obci a ustavení hasičského sboru, První světová válka, Pomník padlým v 1. světové válce, kulturní život mezi válkami, Rok 1938 a doba nacistické okupace 1939 – 1945, Odchod rodin v r. 1945 na hospodářství po odsunutých Němcích, Nezákonnosti na opatovských občanech po vítězství KSČ v r. 1948, Stručný přehled vývoje zemědělství po r. 1948, založení JZD; IV. Vystěhovalectví do Ameriky ve 2. polovině 19. století: Přehled osob a rodin, které se z Opatova vystěhovaly do Ameriky, Příběh Josefa a Anny Kokešových, příběh o vystěhovalectví; V. Domy a jejich obyvatelé v průběhu času: 1. Domy v Opatově, 2. Domy na Polánkách; VI. Textové přílohy: Přehled podle sčítání lidu a hospodářských zvířat r. 1910, Stručný přehled popisných čísel a jejich majitelů; VII. Obrazové přílohy; VIII. Použité prameny, literatura a zdroje obrazových příloh; IX. Resume; Závěrem.

 

opatov

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2011 / 12.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies