Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

První okresní konference Individuálního projektu Vysočina

První okresní konference Individuálního projektu Vysočina
Městský úřad Žďáru nad Sázavou hostil 30. března 2011 historicky první okresní konferenci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“. Financování sociálních služeb se stalo hlavním tématem konané konference. Díky projektu, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, jsou financované vybrané sociální služby od ledna 2010 až do konce března 2013.
 

 
 
  • Na konferenci dorazily tři desítky účastníků, jednak poskytovatelé sociálních služeb, ale i představitelé státní správy a samosprávy. Konference se zúčastnil Petr Krčál,  radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věc, který přivítal účastníky konference a pronesl úvodní projev. V projevu směřující k účastníkům pokračovali Jiří Bína z odboru sociálních věcí kraje Vysočina a Ladislav  Bárta, druhý místostarosta Žďáru nad Sázavou.

 

Jitka Přibilová, projektová manažerka Individuálního projektu Vysočina, odprezentovala základní informace, týkající se finanční a věcné stránky projektu. V další fázi konference vystupovali zástupci vybraných dodavatelů sociálních služeb, kteří informovali účastníky o jejich zařízeních a službách, které poskytují. Účelem bylo seznámit přítomné s poskytováním sociálních služeb a jejich financováním v daném okrese. Vybraní dodavatelé byli před projektem podporováni z rozpočtů MPSV, krajů, obcí a z prostředků dalších donorů. Konference umožnila vzájemnou komunikaci zástupců místních samospráv s vybranými poskytovateli sociálních služeb o budoucím financování služeb po ukončení Individuálního projektu Vysočina.

 

Závěrem vystoupil radní Petr Krčál, který se s účastníky rozloučil a připojil pozvání na následující konference, na stejné téma, které se uskuteční v těchto termínech:

 

- Jihlava - 6. dubna 2011

- Havlíčkův Brod - 13. dubna 2011

- Pelhřimov - 20. dubna 2011

- Třebíč - 27. dubna 2011

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 31.3.2011 / 31.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze