Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vysočina přijala Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Vysočina přijala Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém březnovém zasedání schválilo Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina. Kraj tímto krokem dovršil dlouholetou snahu o zpracování strategického dokumentu v této oblasti a zařadil se tím mezi ostatní kraje, které problematiku EVVO již koncepčně řeší.
 

 
 

První analýzy a průzkumy veřejného mínění v oblasti EVVO v kraji Vysočina byly provedeny v roce 2002, kdy vstoupil v platnost zákon o právu na informace o životním prostředí, který krajům zpracování krajských koncepcí EVVO ukládá. Podrobnější návrh koncepce zpracovala v roce 2008 na základě výběrového řízení společnost Chaloupky. V průběhu let 2009 a 2010 začal pracovat koordinační tým a byl ustanoven koordinátor environmentální výchovy, kterým se stala agentura ZERA z Náměště nad Oslavou. Původní návrh koncepce z roku 2008 byl upraven dle aktuálních rozpočtových možností a v této podobě byl zastupitelstvem kraje Vysočina projednán.

 

Koncepce hodnotí stav EVVO kraje Vysočina, vymezuje cílový stav, strategické cíle EVVO a navrhuje některá opatření k jejich dosažení. Koncepce vymezuje oblasti, kterým je zapotřebí při přípravě projektů a čerpání evropských dotačních titulů věnovat pozornost.

 

K naplňování i ke koordinaci koncepce environmentálních aktivit provozuje kraj Vysočina portál EVVO (http://www.kr-vysocina.cz/evvo.asp), každoročně pořádá veletrh EVVO a nově připravuje projekt Sítě EVVO v kraji.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 31.3.2011 / 31.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze