Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Dotace na prevenci kriminality

Dotace na prevenci kriminality
Kraj Vysočina se dlouhodobě řadí ke krajům, které pravidelně podporují aktivity obcí, škol a neziskových organizací směřující ke zvyšování bezpečnosti občanů. Ročně jsou na tyto aktivity z krajského rozpočtu vyčleňovány finanční prostředky ve výši více než 2 mil. Kč. Kromě toho kraj pravidelně využívá možnost čerpat na prevenci kriminality i státní dotaci. Množství financí investovaných do předcházení kriminality je významným, ne však jediným, předpokladem pro to, aby se občané kraje cítili bezpečně. I zásluhou krajských zastupitelů se kraj Vysočina řadí ke krajům s nejnižší kriminalitou v ČR.
 

 
 

Zastupitelstvo kraje Vysočina na své březnové schůzi schválilo dvě výzvy k předkládání žádostí o dotace na realizaci projektů prevence kriminality. Jedna z výzev je určena obcím nejvíce zatížených kriminalitou, které mohou žádat o dotace na projekty tzv. situační prevence. Jsou to projekty, jejichž cílem je snižovat nebo omezovat násilnou, majetkovou a drobnou pouliční kriminalitu. Půjde zejména o realizací takových opatření jako například  rozšiřování stávajících kamerových systémů ke sledování lokalit, v nichž nejčastěji dochází k násilné kriminalitě nebo narušování veřejného pořádku, instalace elektronické zabezpečovací signalizace a mechanického zabezpečení  na obecní budovy ap.

Další výzva je směrována na neziskové organizace, které působí v oblasti prevence kriminality, obce a školy a na základě této výzvy je možno žádat o dotace na realizaci projektů sociální prevence. Sociální prevencí se přitom rozumí aktivity v oblasti výchovně vzdělávací, zájmové a sportovní činnosti, ale i v oblasti podávání důležitých informací občanům. Tyto aktivity jsou pak směrované na práci s pachateli nebo potenciálními pachateli trestných činů a s oběťmi nebo potenciálními oběťmi trestných činů.

 

Podrobnější informace o možnostech čerpání dotací na prevenci kriminality poskytne Josef Pokorný, oddělení krizového řízení a bezpečnosti odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 564 602 164, e-mail: pokorny.josef@kr-vysocina.cz.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 29.3.2011 / 29.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze