Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

CVIČENÍ: Mezinárodní havarijní cvičení INEX 4 na Vysočině

CVIČENÍ: Mezinárodní havarijní cvičení INEX 4 na Vysočině
Pravidelná mezinárodní cvičení INEX mají prověřit a přezkoumat připravenost integrovaných záchranných systémů a kompetentních úřadů na zvládnutí a řízení následků událostí mimořádného charakteru. INEX 4, do kterého je zapojeno 22 zemí a Českou republiku zastoupí 23. března Vysočina, je zaměřené na procvičení odezvy na kriminální resp. teroristický čin, při kterém je proti obyvatelstvu použita bomba nebo rozbuška obsahující radioaktivní zářič. Konkrétní námět pracuje s výbuchem nákladního vozu při veřejné společenské akci na náměstí T.G. Masaryka v Pelhřimově.
 

 
 

Výbuch, ke kterému se v počátku vyšetřování přihlásí skupina extremistů, si podle rozehry cvičení vyžádal 20 zraněných z toho 12 těžce, na místě po výbuchu zůstává pouze 50 osob, které se snaží ostatním pomoci. Další stovky účastníků akce, kteří mohou být zasaženi zářením způsobeném výbuchem, prostor opustily ještě před příjezdem policie a hasičů. Modelová situace má prověřit veškeré záležitosti týkající se řízení následných ochranných opatření vedoucích k odstranění nebo zmírnění důsledků použití radioaktivní zbraně. Dále se celý den cvičí přijetí veškerých preventivních opatření, dekontaminace, organizace přesunu občanů do provizorních ubytovacích prostor, zřízení krizových linek. "Během těchto cvičení máme příležitost zdokonalit vzájemnou součinnost jednotlivých úrovní krizového řízení - jednoduše, kdo je připraven, nebývá překvapen. Obnovovací fáze života po mimořádných situacích jsou po záchraně životů to nejdůležitější a také nejtěžší, co krizové složky obvykle čeká," upozorňuje hejtman kraje Jiří Běhounek. ¨

 

Štábního cvičení se tentokrát účastnilo více než pět desítek osob. Tento typ nácviku řešení a připravenosti na mimořádné události není doprovázen částí praktického výcviku v terénu. Občané tak nejsou nijak omezováni ve svých běžných aktivitách.

 

Po celém světě je do cvičení INEX zapojeno 22 zemí, které řeší stejnou krizovou situaci. Kraj Vysočina byl osloven jako jediný zástupce České republiky. Zkušenosti z tohoto cvičení budou mít možnost jednotlivé státy konzultovat v budoucnu na společném setkání zástupců všech zemí k této zatím příliš necvičenému rozehrání. Nejedná se totiž o zcela typickou situaci.

 

23. března 2011 preventivně cvičí složky IZS kraje Vysočina, krizový štáb kraje Vysočina a města Pelhřimov, Státní ústav pro jadernou bezpečnost.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 23.3.2011 / 23.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze