Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v implementaci lokalit soustavy Natura 2000

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v implementaci lokalit soustavy Natura 2000
K zachování nejcennějších, nejvíce ohrožených či unikátně se vyskytujících druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť máme kraj Vysočina protkaný soustavou 76 (i za CHKO; v působnosti kraje 57 lokalit) evropsky významných lokalit (EVL). Tyto společně s ptačími oblastmi (PO) tvoří na území celé Evropské unie soustavu NATURA 2000.
 

 
 

Vytvoření soustavy je povinností každého státu Evropské unie. Povinností Kraje Vysočina je do roku 2013 zabezpečit dostatečnou ochranu 41 EVL uvedených v evropském seznamu (mimo chráněné krajinné oblasti a národní kategorie ZCHÚ) pro všechny předměty ochrany.  Možnými formami ochrany EVL jsou základní ochrana, smluvní ochrana a ochrana formou vyhlášení zvláště chráněného území včetně ochranného pásma.

 

Předmětem ochrany v těchto lokalitách jsou nejrůznější živočichové (např. vydra říční, netopýr velký, čolek velký, kuňka ohnivá nebo bolen dravý), rostliny (např. koniklec velkokvětý nebo puchýřka útlá) a stanoviště (např. bučiny, vřesoviště nebo rašeliniště). Implementace lokalit spočívá v provedení inventarizačních průzkumů, geodetického zaměření lokalit, zpracování plánů péče a podkladů pro vyhlášení lokalit jako přírodní rezervace/přírodní památka, příp. pro smluvní ochranu území a označení území v terénu.

 

Dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 pomohly a i do budoucna pomohou kraji Vysočina realizovat další z projektů na zmapování a zajištění ochrany celkem 30 lokalit. Kraj Vysočina od roku 2008 podal tři projekty, přičemž první projekt, předložený do druhé výzvy OPŽP, obsahující osm lokalit je již dokončen. Druhý projekt pro dalších 12 EVL předložený v rámci šesté výzvy OPŽP za téměř 3,8 milionů korun je ve fázi realizace (dodavatel  firma ZK-BRNO, s.r.o.) s termínem ukončení do konce roku 2013. Realizací třetího projektu za téměř 2,2 milionu korun, předloženého do čtrnácté výzvy OPŽP v roce 2010 byla na základě veřejné soutěže pověřena firma  GRV Engineering s.r.o.I tento projekt pro 8 EVL je v současné době ve fázi realizace a dokončen by měl být rovněž do konce roku 2013. V současné době KrÚ Vysočina, OŽP připravuje pro podání do nadcházející 23. výzvy OPŽP poslední 2 EVL evropského seznamu, u nichž je navržena ochrana prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněného území. Území zbývajících lokalit budou chráněna prostřednictvím tzv. základní ochrany.

Vzhledem k tomu, že Evropský regionální rozvojový fond (85% - 95%) a národní zdroje (5%-15%) na sebe vzaly celou váhu financování, je kraj Vysočina pouze žadatelem bez nutného finančního podílu.

 

Aktuálně řešené lokality v rámci šesté výzvy OPŽP:

EVL Baba

EVL Hroznětínská louka

EVL Kobylinec

EVL Náměšťská obora

EVL Na Oklice

EVL Ptáčovský kopeček

EVL Rašelinné jezírko Rosička

EVL Suché skály

EVL Šimanovské rašeliniště

EVL Špilberk

EVL Údolí Chlébského potoka

EVL V Lisovech

 

Aktuálně řešené lokality v rámci čtrnácté výzvy OPŽP:

EVL Hodíškovský rybník

EVL Jedlový les a údolí Rokytné

EVL Koupaliště u Bohuslavic

EVL Rybníky v Pouštích

EVL Rychtářský rybník

EVL U Borovné

EVL V Kopaninách

EVL Vysoký kámen u Smrčné

 

 

Soustava Natura 2000 se postupně buduje ve všech členských zemích Evropské unie, ale ne všechny státy přistupují k tomuto „zodpovědně“. Některé státy (např. Belgie, Holandsko, Dánsko) pokročili dále, jiné (např. Rumunsko, Bulharsko) mají většinu práce před sebou.

Na základě současné platné legislativy je v celé České republice 41 PO na 705 389 ha (8,94 % rozlohy ČR) a 1087 EVL na 785 582 ha (9,96% rozlohy ČR). Lokality soustavy Natura pokrývají 14,31% celkové rozlohy ČR.

Národní seznam území soustavy Natura 2000 v České republice byl v poslední době doplněno 233 lokalit, 35 EVL bylo vyškrtnuto a u  170 EVL došlo ke změnám např. v  názvu, rozloze, předmětech ochrany či  navrhované kategorii ochrany.

 

 

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v implementaci lokalit soustavy Natura 2000

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 16.3.2011 / 16.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze