Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

e-Bezpečnost Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace o projektu

 

 
 

 

eBezpečnostVyužívání a rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší vedle řady výhod, i jistá rizika pro uživatele počítačů a mobilních telefonů. A právě na jejich předcházení se zaměřuje aktivita odboru informatiky krajského úřadu Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti.

 

 

V lednu roku 2010 vznikla pracovní skupina pro řešení problematiky elektronické bezpečnosti. Vedle pracovníků krajského úřadu z odboru informatiky, školství a sociálních věcí, jsou jejími členy odborní pracovníci z řad Policie ČR, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Okresního státního zastupitelství v Jihlavě, příspěvkové organizace Vysočina Education, dále pak odborníci z Národního centra bezpečnějšího internetu, sdružení CESNET a AutoCont Jihlava.

 

K této problematice byla také zpracována a Radou Kraje Vysočina schválena Strategie elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina na léta 2014 až 2017. Cílem Strategie je informovat o nebezpečí, které hrozí uživatelům informačních a komunikačních technologií. Cílovými skupinami, na které se projekt eBezpečnost zaměřuje jsou kromě dětí a mládeže, domácností, seniorů a odborné veřejnosti, také drobní a střední podnikatelé.

 

V rámci této Strategie jsou v oblasti elektronické bezpečnosti na rok 2017 plánovány následující aktivity:

 1. Aktualizace minimálních bezpečnostních standardů pro jednotlivé cílové skupiny

 2. Organizace mezinárodní konference, odborného semináře pro širokou veřejnost a dalších vzdělávacích akcích
 3. Koordinace projektu Kraje pro bezpečný internet 

 4. Realizace propagační kampaně k problematice eBezpečnosti (organizace soutěže, apod.)
 5. Rozšíření značky Kraj Vysočina DOPORUČUJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET na další IT subjekty

 6. Rozšíření značky eBezpečná škola na další školy

V této oblasti jsou využívány zkušenosti britského regionu Wales, kde podobný projekt funguje již řadu let. 

 

Vedle zahraničních zkušeností ovšem přivítáme návrhy a podněty odborné veřejnosti i občanů. Své podněty zasílejte na casarova.l@kr-vysocina.cz.  

 

Přehled všech aktivit Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti naleznete zde.

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Časarová
Vytvořeno / změněno: 15.3.2011 / 15.3.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > e-bezpečnost Kraje Vysočina > Informace o projektu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze