Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Uznané zahraniční vzdělání: Vysočina hlásí 625 žádostí za posledních 10 let

Uznané zahraniční vzdělání: Vysočina hlásí 625 žádostí za posledních 10 let
O uznání zahraničního vzdělávání – nostrifikaci – požádalo za posledních 10 let na Vysočině 625 osob. Nejčastěji se jednalo o uznání dosaženého vzdělání z Ukrajiny a Mongolska. Na seznamu původu posuzovaných dokladů figuruje zatím na Vysočině celkem dvanáct zemí.
 

 
 

Od ledna roku 2001 přidělil zákon agendu nostrifikace, neboli uznávání zahraničního vzdělání, krajským úřadům. Před tímto datem vyřizovaly žádosti školské úřady jako orgány státu. Krajský úřad kraje Vysočina začal činnost fakticky vykonávat od 11. dubna 2001. Za uplynulých téměř deset let žadatelé předložili potvrzení o dokončení vzděláni celkem z 12 států, nejvíce však z Ukrajiny a Mongolska. Přehled vyřízených žádostí naleznete v tabulce viz níže.

 

Doklad ze státu

Počet

Spojené státy americké

6

Republika Kazachstán

9

Čínská lidová republika

9

Spolková republika Německo

10

Vietnamská socialistická republika

10

Ruská federace

12

Rakouská republika

13

Arménská republika

14

Slovenská republika

15

Bělorusko

22

Moldavská republika

24

Polská republika

27

Mongolsko

135

Ukrajina

256

Tab. 1: přehled vyřízených žádosti

zdroj: Krajský úřad kraje Vysočina

 

 

V roce 2010 bylo vyřízeno 28 žádostí, z čehož předložené doklady krajský úřad nostrifikoval v pěti případech jako základní vzdělání, ve dvaceti jedna případech  se jednalo o středoškolské vzdělání, z toho v sedmi případech s výučním listem a ve čtrnácti případech s maturitou, a ve dvou případech jako vyšší odborné vzdělání. U výučních listů šlo především o textilních obory a u středních škol s maturitou se jednalo zejména o gymnázia a obchodní akademie. Absolventi vysokých zahraničních škol se s žádostí o uznání diplomů musí obracet na rektory vysokých škol, které mají nejvíce podobný obor tomu, o jehož uznání se žádá. Krajské úřady uznávání vysokoškolských studií nemají ve svých kompetencích.

 

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 14.3.2011 / 14.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze