Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina získal z evropských fondů 210 miliónů pro oblast školství

Kraj Vysočina vyřídil 625 žádostí o uznání zahraničního vzdělání
Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství se společně s ostatními zástupci krajů zúčastnila dne 9. března 2011 slavnostního podpisu a předání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vysočina získala na období let 2012 – 2013 finanční prostředky ve výši 210 mil Kč. Celková dotace pro všechny kraje od ministerstva školství z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost činí 3,6 miliard.
 

 
 

„Kraj Vysočina vnímá evropské dotace jako důležitou podporu. Finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost využijeme dle předem stanovených pravidel, především na zvyšování kvality výuky, rovné příležitosti všech žáků, ale také na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu nabídky dalšího vzdělávání dospělých na trhu práce,“ okomentovala Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství.

 

Za celé programové období let 2007 až 2013 bude v kraji Vysočina mezi školská zařízení, neziskové organizace, vzdělávací instituce, města, obce a další organizace rozděleno 753 miliónů Kč. Dotace pro Vysočinu jsou rozdělovány prostřednictvím Odboru regionálního rozvoje kraje Vysočina, který je zároveň kontaktním místem. V současné době je v kraji Vysočina v realizaci 144 projektů za bezmála 460 mil Kč. V dubnu roku 2011 je v plánu kraje vyhlásit další výzvu k předkládání projektů o celkové alokaci 105 mil. Kč, přičemž na podporu řemeslných a technických oborů bude v této výzvě vyčleněna částka 58 mil Kč.

 

 

Kraj Vysočina vyřídil 625 žádostí o uznání zahraničního vzdělání

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 10.3.2011 / 10.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze