Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Veřejnost rozhodla, že nejchutnější voda je z podzemního zdroje Rytířsko

Veřejnost rozhodla, že nejchutnější voda je z podzemního zdroje Rytířsko
V rámci vernisáže výstavy ke Světovému dni vody, která je přístupná veřejnosti v sídle kraje Vysočina v Jihlavě, mohla veřejnost rozhodnout o nejchutnější vodě regionu. Zhruba čtyřicítka hostů výstavy svými hlasy jednoznačně ocenila chuť kojenecké vody z podzemního zdroje Rytířsko.
 

 
 

Dalšími veřejně oceněnými vodami jsou povrchový zdroj napájející vodovodní řad v Havlíčkově Brodě a podzemní zdroj Kamenná, jehož vzorek byl k testu odebrán v místním hostinci. "Mezi desítkou nabízených vod mohla veřejnost anonymně ochutnávat pět vzorků vod běžně dostupných z vodovodních řadů, jednu kupovanou balenou vodu a čtyři vzorky z podzemních zdrojů," uvedl radní kraje Vysočina pro oblast vodního hospodářství Josef Matějek.

 

22. březen 2011 byl Organizací spojených národů vyhlášen Světovým dnem vody. Zdánlivě jednoduché sdělení představuje v jeho interpretaci určité poselství. To, co je pro nás zdánlivě samozřejmé a v případě vody považujeme za dosažitelný životní standard,  je ve vzdálenějších částech světa komodita, kvůli které jsou lidé schopni vést války.  Ale nejen potíže s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, ale i katastrofální záplavy, znečištění vodních toků a vodních nádrží a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují na to, že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit.  Malým dílkem do skládačky významu pitné vody byl i vernisáž výstavy přichystané pracovníky krajského odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.  

 

Česká republika je nazývána střechou Evropy.  Vysočinou pak prochází evropské rozvodí.  Renovovanou ceduli s uvedením tohoto faktu najdeme na trase cyklostezky v Nové Bukové na Pelhřimovsku. Domek, na kterém bylo označení, původně postavili tak, aby dešťová voda z jedné poloviny střechy stékala do Labe a z poloviny druhé do Dunaje - to vše v nadmořské výšče 668 m. n. m.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.3.2011 / 9.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze