Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Postavení rodin by měla řešit v kraji Vysočina nová koncepce

Postavení rodin by měla řešit v kraji Vysočina nová koncepce
V kraji Vysočina se dlouhodobě oslabuje funkčnost a role rodiny. Na Vysočina, kde byla typická mezigenerační soudržnost, klasické rozdělení rolí muže a ženy, solidarita všech členů širší rodiny, nízká rozvodovost apod., pozorujeme „negativní tendence v rámci postavení rodiny jako sociální instituce“. Stoupající nároky na pracovní výkonnost vyžadují stále vyšší předpoklady vzdělání, jehož nelze dosáhnout při souběžném založení rodiny, která u mnoha mladých lidí ztrácí na významu. Mění se postavení rodiny zejména v oblasti generačního ukotvení a budování kariéry jednotlivých příslušníků rodiny.
 

 
 

„Uvědomujeme si, že i v našem kraji se rodiny potýkají s řadou socioekonomických problémů, společenských tlaků a  kulturně hodnotových proměn. Dobrá rodina přestala být symbolem společenského úspěchu. Dítě začíná být považováno za překážku pracovního uplatnění rodičů. Pozorujeme pro současnost  typický nárůst bezdětných manželství, vysoký počet rozvodů, nástup nových alternativních forem soužití, vysoký počet neúplných či doplněných rodin, zvyšující se počet osaměle žijících mladých lidí. Z tohoto důvodu připravujeme na závěr března krajskou konferenci k prorodinné politice“, řekl Petr Krčál, radní kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

 

V kraji Vysočina se již několik let intenzivně pracuje na koncepci rodinné politiky, která by tvořila základní přístupy k jednotlivým typům rodin v rámci kraje. Přitom si je kraj vědom, že v celé společnosti dochází k výrazným změnám v samotném zaměření a základním charakteru rodin. Rodiny jsou méně generační, ale více kariérové. I přes tyto základní trendy, které jsou známy již několik let, považuje veřejnost kraje Vysočina rodinu za nejdůležitější prvek společnosti, který si zasluhuje ochranu ze strany společnosti a státu. Naprostá většina (92%) obyvatel z Vysočiny starších 18ti let je přesvědčena, že rodina je nejdůležitější článek rozvoje společnosti. Pouze minimum občanů (8%) si myslí, že tomu tak není.

 

Vyplývá to z průzkumu agentury DEMA, která tento exkluzivní výzkum pro kraj Vysočina zpracovala. Výsledky průzkumu se staly sociologickým základem k tvorbě nové koncepce rodinné politiky. Komplexní pohled na jednotlivá opatření v rodinné politice kraje Vysočina by přitom  mohli krajští zastupitelé dostat k projednání již v polovině roku 2011. Celému schvalovacímu procesu bude ale předcházet diskuse s profesními organizacemi, městy a obcemi a samozřejmě i s členy sociální komise Rady kraje Vysočina.

 

„Kraj Vysočina realizuje již více jak tři roky systém slev pro rodiny s dětmi pod názvem “Rodinné pasy“. Na ty obdržel minulý rok finanční prostředky z Evropské unie. Součástí  projektu bude i významná změna v poskytování slev, která se zejména dotkne kvality a struktury služeb. Chceme je více směřovat do oblasti komplexního využití volného času rodin a dále do turistického balíčku, kde se promítne spolupráce  s Dolním Rakouskem. To poskytuje mnoho zajímavých rodinných výletů a cest za poznáním krásných regionů Rakouska,“ dodal na závěr radní Petr Krčál.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 9.3.2011 / 9.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze